WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba na zahájení pouti na Sázavu v roce 600. výročí podobojí - červen 2014

„Všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj; pili totiž ze skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus.“ 1K 10,3-4

Bože, Stvořiteli nebe a země, děkujeme ti, že se opět můžeme setkat na pouti v letním čase uprostřed lesů ve starobylé Sázavě.

Děkujeme ti, že můžeme přijímat mnohá obdarování od tebe a že se můžeme obdarovávat také navzájem.

Ty jsi, Hospodine, vedl svůj lid putující pouští k zaslíbené zemi a sytil jsi ho manou z nebes (Ž 105,40). Dal jsi vytrysknout i uprostřed pustiny pramen vody ze skály (Ž 74,15).

 V roce 600. výročí znovuzavedení přijímání pod obojí způsobou ti děkujeme za dar svátosti večeře Páně. Děkujeme ti za chléb sestupující z nebe a za nápoj spásy v Ježíši Kristu, který je pro všechny, kteří v něho věří (J 6,35).

Děkujeme ti, že můžeme tvořit společenství poutníků a být vedeni příkladem tvých svědků – Cyrilem a Metodějem, opatem Prokopem a Mistrem Janem Husem a husitských předků.

Prosíme tě, syť nás na našich cestách života svým slovem a svátostí a veď nás tak, abychom mohli spojeni s Kristem dojít jako poutníci víry k cíli – k tvému nepomíjejícímu království.

Tobě chceme vzdávat, Bože Otče, Synu a Duchu svatý, chválu a čest dnes i stále. Amen. Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 07.07.2014 02:42 zobrazeno: 2022x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus