WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba se vzpomenutím na patriarchy - červen 2014

„Toužíme jen, aby na každém z vás byla vidět neustávající horlivost až do konce, kdy se naplní naše naděje, proto neochabujte, ale vezměte si za příklad ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení.“ Žd 6,11-12 

Bože, jenž jsi po věky stále týž, náš Otče svatý a milosrdný! Děkujeme ti za všechny tvé svědky, kteří svoji vírou a trpělivostí mají podíl na zaslíbení věčného života, a jsou nám příkladem v našem hledání, zápasech a rozhodováních. Děkujeme ti za zakladatelskou generaci Církve československé husitské, kterou představují bratři patriarchové dr. Karel Farský, dr. Gustav Adolf  Procházka a dr. František Kovář. Děkujeme ti za všechny bratry a sestry, na kterých bylo v počátku nové církve i v pozdějších letech patrné nadšení a horlivé úsilí. I když lidské nadšení opadá, nadšení z tvého Ducha a horlivost sloužit oddaně Kristu je projevem tvých služebníků v každém čase. Ať je tvá horlivost pro evangelium patrná i při nás.          

Děkujeme ti za prvního patriarchu dr. Karla Farského, za jeho dílo z víry, když po vnitřním přelomu hledal s odvahou novou cestu, jak přiblížit tvé evangelium lidem své doby, a jak ve vzájemném bratrství společně přijímaného kalicha uskutečňovat Kristovu církev. Děkujeme ti za bratry patriarchy G. A. Procházku a Kováře pokračovatele v jeho díle. Děkujeme ti i za bratra patriarchu dr. Miroslava Nováka, který nesl tíži totalitní doby. Děkujeme ti, že i v těžkých dobách jsi naši církev vedl svým Slovem a posiloval nadějí. Děkujeme ti za bratra patriarchu Mgr. Vratislava Štěpánka, který stál v čele naší církve po roce 1990 a rozvíjel ekumenické vztahy a navazoval vazby přátelství. Bože, věříme, že také bratři patriarchové, na které dnes s vděčným díkem myslíme, mají podíl pro svoji víru, trpělivost a další vlastnosti z Božího Ducha na naplněném zaslíbení věčného života s Kristem. Tvá milost je silnější než naše lidská hříšnost a moc tvého vítězného života větší než naše smrtelnost a pomíjivost.

Bože, smiluj se a buď s námi, jako jsi byl s našimi otci (1Kr 8,57).

Pane Ježíši Kriste, Pastýři dobrý, veď naši církev, ať je prostoupena tvou láskou!

Duchu svatý, rozděluj mezi nás své dary a buď naším zdrojem novéno života a naděje!

Tobě Bože náleží čest a velebení na věky. Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 07.07.2014 02:43 zobrazeno: 2085x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus