WebArchiv - archiv českého webu

Prosba o sedm darů Ducha svatého - červen 2014

Duchu svatý, daruj nám své dary, obnovuj církev a naplňuj svým světlem naše srdce! 

Prosíme o dar moudrosti! Projev svou milost, když se stáváme moudrými sami ve svých očích a netoužíme po Tvé moudrosti. Uč nás pravé moudrosti provázené pokorou.

Prosíme o dar rozumnosti! Osviť nás jasem shůry, když spoléháme jen na svůj rozum. Uschopňuj nás k tomu, abychom ti dokázali důvěřovat celým srdcem. 

Prosíme o dar rady! Buď nám nablízku, když jsme bezradní. Ukazuj nám cestu a dobré řešení.

Prosíme o dar síly! Neopouštěj nás, když ztrácíme sílu. Podpírej nás a posiluj svou mocí.

Prosíme o dar umění! Svým vanutím se nás dotkni, když jsme vnitřně prázdní a podléháme zvykovosti. Dej nám novou inspiraci a tvořivost.

Prosíme o dar zbožnosti! Sešli na nás svou životadárnou vláhu, když se stáváme povrchními, abychom tě mohli očekávat v pravé zbožnosti.

Prosíme o dar svaté bázně. Když z nás mizí respekt a vytrácí se úcta, prostup naše nitro bázní před Tebou, abychom ti mohli v opravdovosti sloužit a Tebe uctívat ve svém nitru i celým svým životem.

Duchu svatý, daruj nám své dary, obnovuj církev a naplňuj svým světlem naše srdce! Amen.

 Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 07.07.2014 02:48 zobrazeno: 2198x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus