WebArchiv - archiv českého webu

Prosba za dar víry, lásky a naděje - červen 2014

Věčný Bože, Otče Ježíšův i Otče náš, dárce Ducha svatého a jeho mnohých darů, chválíme tvé jméno!

K Tobě se obracíme modlitbou jako tvoji služebníci, které jsi přizval a povolal ke službě evangelia spásy, radosti a pokoje. Bez tvého Ducha nejsme schopni být tvými užitečnými služebníky a spolupracovníky na tvém díle v církvi a ve světě. Proto tě v pokoře prosíme: buď s námi svým Duchem a dávej nám dary víru, lásku a naději.

Prosíme o dar víry, o více důvěry a otevřenosti srdce vůči tobě. Dávej nám schopnost spoléhat na tvé slovo, když pochybujeme, jsme plni námitek, když propadáme malomyslnosti a vzdoru. Dej nám vytrvalost na cestě s Kristem, abychom nikdy neztráceli z očí cíl, kterým je tvé království plnosti dobra, pravdy a krásy.

Bože, ty jsi nevyčerpatelným zdrojem své věčné lásky. Prosíme, ať tvůj Duch rozlévá tento dar také do našich srdcí. Prosíme tě o větší schopnost lásky Kristovy, která je světlem, v němž můžeme vidět druhé lidi jako tvé děti a jako své sestry a bratry.

Dávej nám dar naděje, kdykoliv procházíme krizemi a zkouškami, kdykoliv ve svém snažení narážíme na překážky, kdykoliv se setkáváme s lhostejností a nejsou vidět výsledky našeho usilování. Dej nám trpělivou naději, ať ve všem, čím procházíme, očekáváme vždy nové dobro od Tebe. Vždyť tvůj Duch tvoří stále nové a Kristus je naší pevnou, stálou a spolehlivou nadějí v každé době.

Tobě buď, Bože, vzdávána chvála, dík a věčná úcta Otci, Synu i Duchu svatému nyní i stále.

Amen. Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 07.07.2014 02:50 zobrazeno: 2210x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus