WebArchiv - archiv českého webu

Z programu patriarchy – duben až červenec 2014

1. 4. 2014     Přednáška na Husově institutu teologických studií

4. 4. 2014     Jednání na Krajském úřadě Jihočeského kraje k přípravě roku 2015 

5. 4. 2014     Účast a referát na libereckém vikariátním shromáždění v Liberci

9. 4. 2014      Řídící výbor Ekumenické rady církví                                                           

10. 4. 2014    Jednání v České televizi na Kavčích horách v Praze         

11. 4. 2014    Komise pro hospodářské zabezpečení CČSH

11. 4. 2014    Biskupská rada                    

12. 4. 2014    Zasedání ústřední rady                                  

13. 4. 2014    Bohoslužba na Květnou neděli v Husově sboru v Jílovém u Prahy 

13. 4. 2014    Večerní bohoslužba v kostele sv. Václava Na Zderaze v Praze 2 - Novém Městě

16. 4. 2014    Jednání s panem ředitelem Národního divadla 

17. 4. 2014    Účast na zahájení výstavy Jeden svět nestačí v Clam-Gallasově paláci v Praze 1

17. 4. 2014     Ekumenická křížová cesta na Petříně v Praze                                                          

18. 4. 2014    Velkopáteční pašijová pobožnost v náboženské obci Praha 10 - Vršovice 

19. 4. 2014    Velikonoční bohoslužba v náboženské obci Rudná u Prahy                        

20. 4. 2014     Bohoslužba na Hod Boží velikonoční v kostele sv. Václava Na Zderaze v Praze 2 - Novém Městě                 

23. 4. 2014     Pracovní schůzka k „Husovským slavnostem 2015“ v ústředí Českobratrské církve evangelické

24. 4. 2014     Setkání s bratrem biskupem Filipem Štojdlem na plzeňské diecézní radě v Plzni

26. 4. 2014     Účast na diecézním shromáždění k volbě pražského biskupa v Husově sboru v Praze – Vinohradech

26. – 28. 4. 2014 Návštěva Kostnice v Německu u příležitosti 600. výročí zahájení kostnického koncilu

27. 4. 2014      Ekumenická bohoslužba v münstru a otevření výstavy v Kostnici

29. 4. 2014      Valné shromáždění České biblické společnosti ve sboru ČCE Praze 8 - Kobylisích 

29. 4. 2014      Jednání na Magistrátě hl. m. Prahy                     

30. 4. 2014      Husovská komise CČSH

 

3. 5. 2014        Účast na diecézním shromáždění v Olomouci 

4. 5. 2014        Pohřební rozloučení v Husově sboru v Čerčanech se ses. farářkou Jarmilou  Fatkovou

5. 5. 2014        Jednání na Jihočeském kraji k přípravě roku 2015

5. 5. 2014       Setkání představitelů církví s německým prezidentem Joachimem Gauckem v Bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v Praze                               

6. 5. 2014        Setkání Společného hlasu židů, křesťanů a muslimů na Husitské teologické fakultě UK                                             

8. 5. 2014        Účast na pietním setkání u příležitosti 69. výročí ukončení 2. světové války – Národní památník na Vítkově                                             

9. 5. 2014        Biskupská rada                                 

10. 5. 2014      Zasedání ústřední rady                                 

12. 5. 2014      Ústřední duchovní péče                     

14. 5. 2014      Účast na akci „Studenti čtou Husa“ na Husitské teologické fakultě UK

15. 5. 2014      Pietní shromáždění k uctění obětí z řad železničářů v 1. a 2. odboji a obětí při Pražském povstání v roce 1945 na Masarykově nádraží v Praze       

18. 5. 2014      Bohoslužba v Husově sboru v Kladně se slibem a uvedením do funkce předsedkyně rady starších

19. 5. 2014      Komise pro hospodářské zabezpečení církve 

21. 5. 2014      Setkání se starostou v Libáni

21. 5. 2014      Projev a modlitba u příležitosti otevření prostor divadla Mana při Husově sboru v Praze 10 - Vršovicích 

23. 5. 2014      Účast na Noci kostelů v Husově sboru v Prostějově                                                                                            

26. 5. 2014      Církevní zkušební komise                                                                    

27. 5. 2014      Účast na synodě plzeňské diecéze v Domově Husita v Železné Rudě         

28. 5. 2014      Modlitba  na pietním aktu u příležitosti 130. výročí narození prezidenta Československé republiky Edvarda Beneše v Sezimově Ústí   

29. 5. 2014      Kulturní rada                                                                                   

30. 5. 2014      Převzetí kostela v Nové Vsi u Jablonce nad Nisou v rámci restitucí

 

2. 6. 2014    Účast na synodě duchovních v Brně                                            

3. 6. 2014    Jednání na úřadě Jihočeského kraje k přípravám výročí Mistra Jana Husa

4. 6. 2014    Účast na synodě duchovních královéhradecké diecéze

4. 6. 2014    Husovská komise CČSH

4. 6. 2014     Slovo při konání benefičního koncertu pro mateřskou školu „Směrovka“ v kostele sv. Jakuba v Hostivicích 

7. 6. 2014   Církevní zastupitelstvo

7. 6. 2014  Ekumenická vigilie slavnosti seslání Ducha svatého v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 

9. 6. 2014   Svatodušní bohoslužba

9. 6. 2014    Husovská komise ekumenická na ČBK

10. 6. 2014  Účast na slavnostním otevření synagogy v Brandýse nad Labem obnovené v rámci projektu Revitalizace židovských památek v ČR            

11. 6. 2014  Pobožnost se vzpomínkou na patriarchy Církve čs. husitské v Husově sboru v Praze – Dejvicích

12. 6. 2014  Přednáška na kolokviu na CMTF UP v Olomouci

12. 6. 2014  Výjezdní zasedání Řídícího výboru ERC v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova

13. 6. 2014   Biskupská rada ve Vysokém nad Jizerou

14. 6. 2014   Jednání ústřední rady ve Vysokém n. Jizerou

14. 6. 2014 Bohoslužba ve Sboru dr. Karla Farského ve Vysokém nad Jizerou                  

16. 6. 2014  Účast na synodě duchovních pražské diecéze

19. 6. 2014   Společné jednání husovských komisí CČSH a ČCE na synodní radě

21. 6. 2014   Pouť na Sázavě k 600. výročí přijímání podobojí s bohoslužbou v zahradě kláštera

22. 6. 2014   Účast na pietní vzpomínce k 72. výročí vyhlazení osady Ležáky

23. 6. 2014   Teologická konference v Brně na téma „Církev, teologie a sněm“ ke 100. výročí narození prof. Z. Trtíka a 90. výročí 1. zasedání 1. sněmu

24. 6. 2014   Odhalení pamětní desky biskupu Karlu Pudichovi

26. 6. 2014   Hospodářská komise

26. 6. 2014   Účast na pietním aktu na Čestném pohřebišti politických vězňů III. odboje v areálu hřbitova v Praze 8 – Ďáblicích

27. 6. 2014   Jednání na úřadě Jihočeského kraje k přípravám výročí Mistra Jana  Husa        

30. 6. 2014   Účast na pietním aktu na Vítkově v Praze – Žižkově

 

2. 7. 2014     Zasedání předsednictva VIII. sněmu CČSH

5. 7. 2014     Festival duchovní hudby v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí

6. 7. 2014    Ekumenická bohoslužba v Husinci ve Sboru Církve bratrské                     

6. 7. 2014     Bohoslužba v Betlémské kapli v Praze při příležitosti 599. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa

10. 7. 2014  Správní rada Institutu evangelizace a pastorace

12. 7. 2014  Bohoslužba u příležitosti 75 let Sboru Božích bojovníků v Táboře

15. 7. 2014  Návštěva Střední průmyslové škole kamenické a sochařské v Hořicích

26. 7. 2014  Ekumenická bohoslužba v Poděbradech na louce u jezera v rámci 550. výročí mírových iniciativ krále Jiřího z Poděbrad

 

 

 Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 27.08.2014 02:28 zobrazeno: 2607x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus