WebArchiv - archiv českého webu

Oběžník CČSH č. 5/2014 z 10. 9. 2014 - Svolání generální synody duchovních a 6. zasedání VIII. sněmu CČSH na 17. - 18. 10. 2014

17.10.2014

Obsahem Oběžníku CČSH č. 5/2014 z 10. 9. 2014 je svolání generální synody duchovních na 17. října 2014 a svolání 6. zasedání VIII. sněmu CČSH na 17. - 18. října 2014. Všichni delegáti sněmu obdrželi své delegačenky a materiály do náboženských obcí nebo na svou adresu. Sedm sněmovních předloh, jejichž schvalování je na programu 6. zasedání sněmu, je vyvěšeno na internetových stránkách www.ccsh.cz jako přílohy tohoto oběžníku. Součástí oběžníku jsou rovněž publikace "Církev, teologie a sněm" - sborník z teologické konference konané 23. - 25. června 2014 jako studijní materiál pro generální synodu a 6. zasedání sněmu, a dále homiletický materiál k lekcionáři řady B.

Přílohy:

pdfDopis delegátům sněmu pdfDůvodová zpráva k předlohám č. 5 a 4 - Agendy pdfDůvodová zpráva k předloze č. 1 - Komentář k ZV pdfDůvodová zpráva k předloze č. 2 - Služby v církvi pdfDůvodová zpráva k předloze č. 3 - CČSH ve vztahu k ekumeně pdfDůvodová zpráva k předloze č. 6 - Pastorální pravidla ke svátostem pdfDůvodová zpráva k předloze č. 7 - Kárný řád pdfJednací řád GS pdfJednací řád sněmu pdfOběžník CČSH č. 5-2014 z 10. 9. 2014 pdfOrganizační pokyny k 6. zasedání sněmu pdfPotvrzení účasti na GS pdfPředloha č. 1 - Komentář k Základům víry CČSH pdfPředloha č. 2 - Služby v církvi pdfPředloha č. 3 - CČSH ve vztahu k ekumeně pdfPředloha č. 4 - Agenda - druhá část pdfPředloha č. 5 - Agenda - třetí část pdfPředloha č. 6 - Pastorální pravidla ke svátostem pdfPředloha č. 7 - Kárný řád pdfPřihláška na 6. zasedání sněmu pdfSborník Církev, teologie a sněm pdfSvolání 6. zasedání sněmu na 17. - 18. 10. 2014 pdfSvolání GS na 17. 10. 2014Jana Krajčiříková

Jana Krajčiříková publikováno: 10.09.2014 03:42 zobrazeno: 3733x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus