WebArchiv - archiv českého webu

Mezinárodní sympozium Otokar Březina 2014

19.09.2014

 

Mezinárodní sympozium Otokar Březina 2014 

Pořádá: Společnost Otokara Březiny ve spolupráci

s Ústavem české literatury a komparatistiky FF Univerzity Karlovy 

Místo konání: hlavní budova Filozofické fakulty Univerzity Karlovy,    

Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1, 3. patro posluchárna č. 300.

 

Záštitu nad sympoziem převzali:

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina a poslanec parlamentu ČR

Prof. PhDr. Petr Fiala, poslanec Parlamentu ČR, emeritní rektor MU v Brně

Mgr. Daniel Herman, ministr kultury a poslanec Parlamentu ČR

RNDr. Miloš Vystrčil – senátor Parlamentu ČR, dříve hejtman Kraje Vysočina

 

Vstup pro posluchače volný, vstupné dobrovolné, jako příspěvek na režii

 

 

 Program

 

8.00              Prezentace

9.00 – 9.10   Zahájení

  1. 9.10 – 10.20

9.10  - 9.25  Žoržeta Čolakova, Univ. Plovdiv, Ústav slavistiky: Jezero jako

                    krajinný koncept transcendence v Březinově poetice.

9.25  - 9.40 Jiří Poláček, MU Brno: Motivy rostlin v poezii Otokara Březiny.

9.40  - 9.55 Jiří Hošna, UK Praha: Funkce sakrálních motivů v Březinově díle.

9.55-10.10  Štěpán Sirovátka, UK Praha:  „V těla svícnu nečistém “ – antická

                    heterodoxie u O. Březiny.    

10.10- 10.25 Diskuse

                                      10.25–10.40 Přestávka na kávu, čaj

  1. 10.40 – 12.00

10.40-10.55  Ján Zambor, UK Bratislava: I. Krasko: Dnes zore..., Interpretácia

                      slovenskej symbolistickej básne s odkazom na komparaciu  

                      Krasko - Brezina.

10.55-11.10  Hana Enderlová, UK Praha: Dědictví Otokara Březiny v poezii 

                      Vladimíra Holana.

11.10-11.25  Jiří Dan, MU Brno: Březinovy neviditelné světy – pokus o          

                      psychologickou interpretaci díla Otokara Březiny.

11.25-11.40   Miroslav Chocholatý, MU Brno: Funkce snu v poezii O. Březiny.

11.40–11.55  Josef Chalupský, UK Praha: Jasoň červenooký. Jak nelze popsat

                      krásu.

11.55 –12.10 Diskuse

                                      12:10-13.30 Přestávka na oběd

  1. 13.30-14.45

13.30-13.45  Helena Voldánová, Univerzita JFK, Buenos Aires:

                      Španělský překlad  Otokara Březiny a jak k němu došlo.

13.45-14.00  Oksana Lichačeva, Svaz spisovatelů Petrohradu: Otokar Březina

                      v ruštine.  O petrohradské tradici básnického překladu.

14.00-14.15  Irena Radová, MU Brno: Březinae carmina Latine reddita.

14.15-14.30  Miroslav Malovec, Viktor Dvořák, Český esperant svaz: Překlady                          

                      z díla O. Březiny a kniha Tajemství bolesti – Mistero de Doloro.

14.30-14.45 Diskuse

                                     14.45-15.00 Přestávka na kávu

  1. 15.00-15.30

15.00-15.30  Daniela Iwashita, Eliška Davidová, Iva Mrázková ÚČL AV ČR:

                      Otokar Březina v korespondenci J.Demla I., II. a III.             

15.30-15.45 Diskuse

                                     15.45-16.00 Přestávka na kávu

  1. 16.00-17.00

16.00-16.15  Milada Škárová, Spol. A. Pammrové: „Ženská otázka“ v díle Anny

                     Pammrové.

16.15-16.30  Ivo Harák, UJEP Ústí nad Lab.: Bůh píše přímo křivými čarami.

16.30-16.45  Ester Nováková, MU Brno: Stavba ve výši: Recepce Březinova               

                      díla ve sborníku z konce 60. Let.

Korespondenčně. Radomil Novák, OU Ostrava: Vliv Charlese Baudelaira na 

                      utváření díla Otokara Březiny.

16.45-17.00  Diskuse

17.00 -17:10 ukončení konference

 

 

 

 

 

 

 

 

 Václav Drašnar publikováno: 15.09.2014 04:41 zobrazeno: 1988x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus