WebArchiv - archiv českého webu

Dopis delegátům sněmu

Vážení delegáti sněmu, sestry a bratři,      

zdravím Vás v čase přípravy 6. zasedání VIII. sněmu Církve československé husitské, svolaného na 17. a 18. 10. 2014 do Husova svoru v Praze – Dejvicích. Jeho hlavním programem a obsahem jsou předlohy – naukové, ekumenické, liturgické a pastorační. Celkem se jedná o sedm předloh, které zařadilo do programu předsednictvo sněmu:

1) Stručný komentář k Základům víry CČSH a některým jejich formulacím, 2) Služby v církvi, 3) Církev československá husitská ve vztahu k ekumeně, 4) Agenda – druhá část (Pohřební obřady), 5) Agenda – třetí část (Pověřovací a další obřady),         6) Pastorální pravidla ke svátostem, 7) Kárný řád.

Předlohy jsou zveřejněny na internetových stránkách církve na úřední desce a v rubrice „VIII. sněm CČSH“.

Sněmovní výbory, jejichž předlohy se dostávají na pořad tohoto zasedání sněmu, připravovaly texty za vedení bratra emeritního biskupa ThDr. Petra Šandery (Naukový výbor - věroučná sekce), sestry Mgr. Hany Tonzarové, Th.D. (Ekumenicko-zahraniční výbor), bratra emeritního patriarchy Josefa Špaka (Liturgický výbor), emeritního biskupa Štěpána Kláska (Pastoračně-výchovný výbor) a JUDr. Dany Kořínkové (Legislativně-právní výbor). Důvodové zprávy k jednotlivým předlohám jsou též připojeny.

Předlohy procházely postupně celocírkevní diskusí a byly předávány do náboženských obcí i v tištěné podobě. Doba pro jejich dotváření a diskusi k nim byla dostatečně dlouhá. Každému sněmu má předcházet generální synoda duchovních a kazatelů. I tomuto zasedání bezprostředně předchází svolaná generální synoda, která má předně poradní charakter. Jejím podstatným bodem programu bude projednání těchto předloh a vyjádření se k nim.

Na sněmu samotném, na Vás - jeho delegátech, bude spočívat vlastní rozhodování, zda budou nebo nebudou předlohy schváleny, aby tak mohl být VIII. sněm zakončen. Tím však práce v oblasti naukové, řádů a dalších nekončí, ale naopak církev se bude muset vyrovnávat s novou situací a na ni reagovat i revizí svých řádů.

Sněm je náročným jednáním o stanovení náležitých norem pro život a působení církve ve společnosti. Současně je sněm „setkáním církve“. Setkáváme se z různých míst, z různých náboženských obcí. Z tohoto důvodu se na Vás obracím, abyste ze svých náboženských obcí přivezli a poskytli publikace o svých sborech, informační tisky o aktivitách a další materiály. K tomu bude určen zvláštní prostor, kde bude příležitost pro vzájemné informování o působení a životě konkrétních společenství víry. V rámci sněmu bude i prezentace diakonické práce a také aktuální informování o blížícím se Husovu 600. jubileu a připravovaných akcích v roce 2015.

Sněm se koná symbolicky v roce 90. výročí I. sněmu i v čase 100. výročí narození Zdeňka Trtíka, hlavního autora Základů víry. Smíme navazovat na dílo předcházejících generací budujících církev po stránce duchovní i hmotné. I přes své slabosti a nedostatky se o to snažíme v upřímnosti víry a v naději upnuté k Boží milosti, která k nám přichází ve zjevení Ježíše Krista (1 Pt 1,13).  Kéž i o naší církvi a sněmovním shromáždění platí svědectví žalmu: „Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem“ (Ž 29,11).

S prosbami o Vaše modlitby za sněm a s přáním Kristova pokoje a posílení v každém Vašem dobrém díle

 

                Tomáš Butta

patriarcha Církve československé husitské

 

 

Dne 4. 9. L.P. 2014Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 03.10.2014 10:28 zobrazeno: 2201x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus