WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba při slavnosti znovuotevření sboru CČSH v Humpolci - synagogy - září 2014

„Boží vznešenost se klene nad Izraelem, jeho moc do mraků strmá. Bůh ze své svatyně vzbuzuje bázeň, Bůh Izraele. On dává moc a udatnost lidu. Požehnán buď Bůh!“ Ž 68, 35-36

Bože, svatý a milosrdný, chceme ti poděkovat za tento sbor, který byl původně zbudován židovskými věřícími ke slávě tvého jména. Tvé jméno je věčné, blahoslavit tě budou všechny národy (Ž 72,17). Jsme ti vděčni za tento sbor, ve kterém se můžeme shromažďovat jako tvůj lid, který jsi svolal skrze Ježíše Krista. Děkujeme ti za ty, kteří jej budovali i za ty, kteří jej obnovovali. Prosíme tě, ať zde zní ze svatých Písem slovo proroků, apoštolů i samotného Ježíše Krista. Ať tě zde v pokoji a upřímnosti můžeme chválit a s čistým srdcem konat službu tobě. Ať můžeme jako dnes i v budoucí době v bratrském společenství Kristova svátostného stolu zakoušet tvou věčnou spásu. Jako to zaznělo k Zacheovi: „Dnes přišlo spasení do tohoto domu“ (L 19, 9). Učiň tato místa svým příbytkem a místem svého požehnání. 
„Buď požehnán Bůh Hospodin, Bůh Izraele, jedině on koná divy. Buď navěky požehnáno jeho slavné jméno, celou zemi nechť naplní jeho sláva“ (Ž 72, 18-19). Amen. Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 03.10.2014 10:33 zobrazeno: 2253x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus