WebArchiv - archiv českého webu

6. zasedání

Šesté – závěrečné zasedání VIII. řádného sněmu Církve československé husitské (CČSH), kterému předsedal bratr patriarcha Tomáš Butta, se konalo ve dnech 17. – 18. října 2014 v Husově sboru CČSH v Praze 6 – Dejvicích. Předcházela mu generální synoda duchovních a kazatelů svolaná na 17. října 2014. Sněmovní bohoslužbu se svátostí večeře Páně vedl biskupský sbor a kázal bratr plzeňský biskup Mgr. Filip Štojdl. Obsahem jednání byly dlouhodobě připravované předlohy věroučné, ekumenické, liturgické a pastorační, které byly sněmem projednány a postupně schváleny: Předloha č. 1 – Stručný komentář k Základům víry CČSH a některým jejich formulacím; předloha č. 2 – Služby v církvi – předložené za naukový výbor doc. ThDr. Jiřím Vogelem, Th.D; předloha č. 3 – CČSH ve vztahu k ekumeně – předložená Mgr. Hanou Tonzarovou, Th.D, předsedkyní ekmenicko-zahraničního výboru; předloha č. 4 – Agenda – 2. část (pohřební obřady) a předloha č. 5 – Agenda – 3. část (pověřovací a další obřady) - předložené bratrem emeritním patriarchou Josefem Špakem, předsedou liturgického výboru; předloha č. 6 – Pastorální pravidla ke svátostem – předložená bratrem emeritním biskupem Štěpánem Kláskem, předsedou pastoračně-výchovného výboru, a předloha č. 7 – Kárný řád CČSH, předložená JUDr. Danou Kořínkovou, předsedkyní legislativně-právního výboru. Vzhledem k blížícímu se 600. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa v roce 2015 sněm projednal a schválil předlohu č. 8 – Slavnostní prohlášení CČSH k 600. výročí Mistra Jana Husa, kterou představil bratr patriarcha ThDr. Tomáš Butta. V souvislosti s touto přijatou předlohou sněm vyzval biskupský sbor, aby zveřejnil Slavnostní prohlášení církve k 600. výročí Mistra Jana Husa, a diecéze, náboženské obce a církevní zařízení, aby se aktivně zapojily do připomínání odkazu Mistra Jana Husa v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku a všech dalších místech v roce 2015. Sněm vzal s poděkováním na vědomí Sněmovní prohlášení historické sekce naukového výboru o zpracovávané bibliografii k Husovi, české reformaci a dějinám CČSH a vyslovil poděkování autorům za její vytvoření. V závěrečném usnesení bylo konstatováno, že VIII. sněm CČSH zasedal ve svých šesti zasedáních v letech 2000 - 2014. V rámci těchto šesti zasedání byly přijaty nové řády církve, dokumenty věroučné, ekumenické, liturgické, historické i pastorální. Sněm dále ve svých zasedáních přijímal poselství a sněmovní rezoluce. Sněm uložil Ústřední radě CČSH vydat soubornou publikaci o VIII. sněmu CČSH a samostatně vydat Základy víry CČSH se Stručným komentářem a Agendu 2. část a 3. část. Sněm ukládá církvi další práci v oblasti věroučné, liturgické, sociálně-etické, historické a právní. Sněm vyzval členy církve, aby se modlitebně i svým svědectvím víry a konkrétní službou připravovali na 100. výročí církve v roce 2020. Tímto 6. zasedáním byl VIII. sněm CČSH ukončen.Tomáš Butta

Jana Krajčiříková publikováno: 22.10.2014 01:56 zobrazeno: 2491x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus