WebArchiv - archiv českého webu

6. zasedání

18.10.2014

MODLITBA NA ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ SNĚMU

 

Všemohoucí, věčný Bože,

shromáždili jsme se s vděčností jako tvůj lid.

Vyznáváme, že jsme částí tvé jedné, svaté, všeobecné a apoštolské Církve,

kterou sis získal krví svého jednorozeného Syna.

Děkujeme ti za tvoji věrnou lásku v Ježíši Kristu,

v níž jsi nás provázel, chránil a zachovával.

 

Odpusť nám, že jsme ti - i přes všechnu svoji touhu a snahu -

nebyli vždy dostatečně věrní,

nedokázali jsme ti ochotně a pohotově naslouchat,

odpovídat na tvé volání a jednat vždy podle tvé vůle.

Vyznáváme, že naléhavě potřebujeme tvoji milost a pomoc.

Uč nás, prosíme, stále pravému pokání

a svým milosrdenstvím a láskou proměňuj naše srdce.

 

Chceme ti nyní předložit výsledky svých myšlenkových i modlitebních zápasů

a svého nedokonalého úsilí o poznání tvé Pravdy.

Přijmi ve své shovívavosti naše dílo a učiň,

aby naše služba přispívala ke slávě tvého jména a užitku tvé Církve.

Chceme být tvoji a pro tebe konat svou službu.

Pomoz nám, aby v nás a mezi námi mohl „Kristus růst

a my se menšili“.

 

Veď nás svým životadárným Duchem a dávej nám poznávat svoji vůli

v našem sněmovním jednání a rozhodování,

ale také buď při nás ve všech dalších rozhodováních, která jsou před námi.

Prosíme, ať nám vládne tvůj svatý Duch a vede nás k jednotě ve tvé Pravdě,

jíž je Ježíš Kristus, tvůj Syn a náš Pán,

který byl za nás všechny vydán na smrt, byl vzkříšen a žije navěky.

Amen.

 


MODLITBA NA ZAKONČENÍ SNĚMU

 

Všemohoucí, věčný Bože, náš nebeský Otče,

chválíme tě a oslavujeme tvé jméno,

 neboť jsi nás stvořil, obětí svého Syna vykoupil

a svým Duchem nás posvěcuješ.

Jedině tobě patří dobrořečení, čest, sláva i moc po věky věků.

 

Děkujeme ti, že skrze Ježíše Krista, svého Syna, zůstáváš v Duchu svatém

věrně uprostřed své Církve,

vedeš ji, spravuješ svým slovem a svátostmi, a dáváš jí nový život.

 

Jsme ti vděčni za mnohé projevy tvé nezasloužené milosti a lásky.

Děkujeme ti i za poznání, které jsi nám daroval v čase sněmu

na cestě hledání tvé Pravdy a tvých řádů.

Děkujeme ti za plody našich modliteb,

vzájemných rozhovorů a společné práce sester a bratří.

Jsme tvoji a chceme jako tvoji žít v tomto světě a pro tebe konat svoji službu.

 

Prosíme za sebe navzájem, za všechny naše sestry a bratry,

za naše náboženské obce, diecéze, celou církev

i celé ekumenické společenství.

Ujímej se nás a pomáhej nám,

ať každý z nás - i společně - žijeme z moci tvého Ducha, necháváme se jím vést

a jím prostoupeni vydáváme o tobě dobré svědectví víry.

 

Pomoz nám více milovat tvou Pravdu, žít v jejím světle, činit ji

 a dosvědčovat po příkladu tvých svědků, které si připomínáme:

Mistra Jana Husa a dalších osobností české reformace

i všech mnohých tvých svědků a mučedníků.

Zachovej nás ve společenství s nimi

v jedné, svaté, všeobecné a apoštolské Církvi.

 

Učiň si z nás horlivé a věrohodné svědky Kristova kralování

 a hlasatele jeho Evangelia

ke tvé slávě i k dobru a spáse všech lidí a celého tvého tvorstva.

Skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

 

Amen.

 

 Jana Krajčiříková

Jana Krajčiříková publikováno: 22.10.2014 04:32 zobrazeno: 2718x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus