WebArchiv - archiv českého webu

Pozvánka na slavnost požehnání svatostánku v Blansku a rozpis dušičkových bohoslužeb

 

 

SLAVNOST POŽEHNÁNÍ RESTAUROVANÉHO SVATOSTÁNKU

V NEDĚLI 2. 11. 2014.

Několikaleté úsilí o celkovou obnovu interiéru a zařízení dřevěného kostela v Blansku bylo završeno restaurováním a umístněním původního svatostánku v lodi kostela.

 

V neděli 2. listopadu v 9:00 hodin prožijeme zcela mimořádnou slavnost žehnání svatostánku. Uvítáme mezi námi patriarchu celé církve  ThDr. Tomáše Buttu, který žehnání provede za asistence místního faráře Martina Kopeckého.       Srdečně jste  zváni. 

 

Ikony a celý ikonostas v blanenském kostelíku, datované svým vznikem do druhé poloviny 18. století, byly  v létech 2007 -12 postupně restaurovány za pomoci dotací JMK, Města Blanska i vlastních peněz farnosti a obětavých dárců. V roce 2013 jsme získali příslib dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu prostřednictvím Místní akční skupiny (MAS) Moravský Kras. Restaurování bylo dokončeno v srpnu 2014. Bylo ještě třeba vyřešit umístění svatostánku v interiéru kostela. Vše se podařilo vyřešit tak, že svatostánek bude v kostele důstojně umístěn.

Veškeré ikony, ikonostas i svatostánek restaurovala akademická malířka Renata Bartoňová a řezbář a pozlacovač pan Petr Bortlík. Práce proběhly pod odborným dohledem Národního památkového ústavu, územního pracoviště v Brně.

 

DUŠIČKOVÉ BOHOSLUŽBY V DŘEVĚNÉM KOSTELE V BLANSKU.
V čase vzpomínek na naše blízké bychom vás rádi pozvali na sváteční setkání, která připravujeme:
- v pátek 31.10. v 17:30 hodin slavnost reformace
- v sobotu 1.11. v 17:30 hodin Všech svatých se vzpomínkou na zem
řelé v letošním roce 2014
- v ned
ěli 2.11. v 9:00 hodin s žehnáním svatostánku 
- v ned
ěli 2.11. v 17:30 hodin Všech zesnulých se vzpomínkami na všechny zemřelé.
T
ěšíme se na milé setkání s vámi.Václav Drašnar publikováno: 23.10.2014 10:26 zobrazeno: 1773x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus