WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba na svátek svědků Páně - listopad 2014

„Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou.“ Zjevení Janovo 7,9

Bože, ty povoláváš své mnohé svědky ze všech národů světa.

Ty nás jejich příkladem povzbuzuješ a posiluješ na cestě následování tvého Syna Ježíše Krista. Děkujeme ti za všechny tvé svědky, jejichž jména si připomínáme, i za ty které neznáme, neboť prokázali svou víru a lásku až do konce, dosáhli cíle své pouti a stanuli před tvým trůnem v nebi, aby tě navždy vděčně chválili.

Prosíme tě, stůj při nás a posiluj nás ve všech našich zápasech a zkouškách, abychom jimi dokázali vítězně projít a mohli se tak jednou přidat k vděčné písni tvých vykoupených ze všech dob a míst. O to tě prosíme ve jménu Ježíše Krista.

Amen. Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 09.12.2014 10:57 zobrazeno: 2102x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus