WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba díků za dar svobody k 17. listopadu

„Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.“ Ga 5,13  

Bože, ty jsi Bohem pokoje a svobody. Tam, kde je tvůj Duch při díle, kde vane a působí, tam je svoboda. Ty jsi vysvobodil svůj izraelský lid z egyptského zajetí a otroctví a vedl jsi jej prostřednictvím Mojžíše ke svobodné zaslíbené zemi. Děkujeme ti, že nám v Ježíši Kristu, svém Synu, dáváš pravou svobodu. Pomáhej nám, abychom nebyli v zajetí zlého a v otroctví hříchu, ale zakoušeli ve svém nitru tvé pravé osvobození ke konání dobra.

Chceme ti s velkou vděčností poděkovat i za dar politické svobody, kterou získala naše země i další státy v Evropě před 25 lety v roce 1989. Děkujeme ti za všechny muže a ženy, kteří svou odvážností a nezkřiveným charakterem prolomily lhostejnost naší společnosti. Děkujeme ti za studenty a herce, kteří vystoupili proti nositelům totalitní moci. Prosíme tě za země, kde panuje totalitní moc a je pošlapávána lidská důstojnost a lidé žijí ve stálém sevření strachem. Prosíme tě, abychom si dokázali svobody dostatečně vážit a využívali ji k rozvíjení toho, co je dobré a prospěšné. Pomáhej nám, abychom v prostoru nabyté svobody se nevzdalovali od tebe, Bože, ale naplňovali jsme jako tvoji služebníci tvoji vůli a ve svobodě evangelia rozvíjeli dobro v církvi i ve společnosti. Buď při nás, Kriste, jako náš Ochránce a žehnej naší zemi, všem lidem, naší církvi i všem křesťanům. Amen. Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 09.12.2014 10:59 zobrazeno: 2123x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus