WebArchiv - archiv českého webu

J 1,6-8.9-28 Čemu nás učí Jan Křtitel

Kázání v kapli v Domě důstojného stáří v Brně při adventní bohoslužbě – prosinec 2014

Sestry a bratři,

         v tomto týdnu jsem se účastnil vyslání vojenských kaplanů. Jejich vyslání se konalo v čase adventu a byl při této příležitosti čten oddíl z Bible o Janu Křtiteli. Jan Křtitel je tím, kdo vyšel do pouště a žil nejprostším způsobem života. Vojenští kaplani se účastní také misí. Dostávají se do pusté krajiny, na poušť. Opouštějí rodiny, komfort, na který je člověk zvyklý, žijí v prostých poměrech a k tomu se ještě dostávají do nebezpečných situací. V takových poměrech v pusté, nehostinné krajině si člověk může uvědomit základní hodnoty života. Podobně Jan Křtitel nosil prostý oděv, živil se tím, co měl k dispozici v těchto podmínkách. Advent Jana Křtitele je zcela opačný, než advent náš trávený v obchodních domech, kdy jsme obklopeni nabídkou zboží, vůněmi, světly a nejrůznějšími lákadly.

         Jan Křtitel jako muž pouště svým současníkům oznamoval: „Za mnou přichází někdo silnější, než jsem já“. Oznamuje, že za ním někdo je, že za ním někdo stojí, kdo je významnější a důležitější, než je on. – Známe situaci, kdy některý člověk jedná velmi suverénně, mnohé si dovolí, co si nikdo jiný nedovolí. Lidé se pak ptají: „Kdo za tím člověkem stojí? Kdo za ním je?“ Může to být vlivný šéf, který nad ním drží ochrannou ruku. Může to být mocný politik. Může to být mocný stát, který tento člověk zastupuje. Ale za Janem Křtitelem byl ještě někdo mocnější a silnější než jsou všichni šéfové a vládci světa. A tím je Bůh sám. On je tím, kdo je mocný a silný, jak vypovídají žalmy (Ž 21,14). On je zdrojem síly a pomoci, když člověku ubývají síly (Ž 46,2). Jan Křtitel však mluví zcela konkrétně o Ježíšovi. Zmiňuje se dokonce o jeho sandálech. Ježíš na nohou nosil koženou obuv s řemínky. A Jan Křtitel říká, že není hoden mu je ani rozvázat. Rozvazování a zavazování obuvi si dělá člověk sám. Je to výrazem naší soběstačnosti a samostatnosti. Ale ve starověku rozvazovali pánům obuv otroci. Vrhali se k jejich nohám a pomáhali jim vyzout boty, například před koupelí. Tím Jan Křtitel dává najevo, že si na sobě vůbec nezakládá a že pro Ježíše rád udělá jakoukoliv službu. Není nad ní povznesen, ale je rád, že ji může učinit. V tom nám dává Jan Křtitel mimořádný příklad. Všechno, co člověk koná, má konat s vědomím pokory. Každý drobný úkol pro druhého může být velkým činem. Žádná služba druhému není podřadnou, neboť je konána pro Ježíše. Vzájemná služba a péče lidí jednoho o druhého je svým způsobem služba samotnému Ježíšovi.

         Sestry a bratři, čemu nás učí postava adventu – Jan Křtitel?

         Tomu prvnímu, čemu nás učí, je být schopni nést i nehostinnost života, to, že všechno není tak, jak bychom si představovali.

         Za druhé: Máme být tím, kdo není soustředěn jen na sebe, ale na Ježíše, který přichází do našeho světa, do naší blízkosti.

         A za třetí: Máme si být vědomi, že každou drobnou službou druhým konáme službu samotnému Kristu. To je poselství adventu dnešní neděle. Kéž nám přináší pravé poznání, povzbuzení, radost i pokoj našim srdcím. Amen.

 Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 04.02.2015 03:03 zobrazeno: 2386x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus