WebArchiv - archiv českého webu

Odlévání zvonu pro Betlémskou kapli

Nově odlitý zvon pro Betlémskou kapli se jmenuje „Mistr Jan.“  Zvon s pojmenováním po českém náboženském reformátorovi není však něčím ojedinělým. V době husitství v 15. a 16. století bylo v utrakvistických kostelích na četných zvonech zobrazení Mistra Jana Husa. Některé z nich se dochovaly. Také ve věžích sborů Církve československé husitské byly umísťovány zvony takto označeny. Řada z nich však byla odebrána v době druhé světové války. V současnosti je pro sbor naší církve v Hradci Králové vyhotoven velký zvon se jménem Mistra Jana Husa, který je součástí připravované pozoruhodné zvonohry. Zvon pro Betlémskou kapli bude umístěn na její věžičku v roce 2015, tedy právě v roce 600. jubilea českého reformátora, který je s Betlémskou kaplí bytostně spjat, neboť v ní kázal v letech 1402 až 1412. Nový zvon má reliéf, na kterém je znázorněn Jan Hus na kazatelně podle Jenského kodexu. Hus je obklopen posluchači z různých vrstev národa. Na horní části zvonu je nápis - Husova výzva z jeho listu Přátelům v Čechách z června 1415 „Prosím, abyste se milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli“. Výška vlastního zvonu je 41 cm a jeho váha přibližně 40 kg.

Betlémská kaple v Praze ve své původní podobě měla v minulosti zvony. Jak je to zřejmé z dobových rytin, u kaple byla zvonice, ve které byl jeden zvon. Ve věžičce na střeše kaple byly dva menší zvony. Svolávaly ke slyšení kázání Božího slova v českém jazyce, ke kterému od počátku tato kaple měla sloužit.

Měl jsem možnost se účastnit několika akcí s odevzdáním a žehnáním nově vyhotovených zvonů. Ale příležitost, které jsem se účastnil dne 6. prosince 2014, byla přece jen značně odlišná. Zvon byl totiž odléván před zraky lidí shromážděných v nádvoří Betlémské kaple. Byl jsem požádán o modlitbu během vlastního odlévání.  Přípravu formy a vlastní odlití zvonu provedl mladý zvonař Michal Votruba z jižních Čech z Myslíkovic u Tábora.

Přípravu formy a pece se uskutečnila před vlastním litím zvonu na nádvoří Betlémské kaple. K této příležitosti bylo vyhotoveno dřevěné podium s otvorem pro plechový sud, který byl přetvořen na pec. A na podiu byla forma, do které se nalila žhavá zvonovina v pravý okamžik, který určil zvonař.  Zazněla při tom modlitba: Hospodine, ty jsi všechno stvořil. Prosíme tě, dej ať dílo, které začínáme, slouží ke tvé cti a chvále i k našemu posvěcení a užitku. Kéž s tvou pomocí zdárně pokračuje a šťastně se dokončí. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. Modlitby a žehnání dílu zvonaře se účastnili také představitelé Římskokatolické církve - františkán bratr Michal a prof. Tomáš Halík. Je to dobrým znamením ekumenických vztahů v návaznosti na nový pohled na M. Jana Husa v Římskokatolické církvi, vyjádřený papežem Jana Pavla II. v závěru 20. století.

Odlití zvonu se díky umění mladého zvonaře i příznivým okolnostem vydařilo. Následující den bylo  provedeno  odstranění formy a přemístění zvonu na výstavu  s názvem „Betlémské zvonění “ v podzemí Betlémské kaple.  Po ukončení výstavy se zvon převeze do dílny v Myslíkovicích, kde se dokončí, bude vyhotoveno srdce, závěs a připravena mechanika bytí.

Datum odlití zvonu bylo 6. prosince, kdy přesně před 600 lety byl Jan Hus uvězněn v Kostnici na ostrově u Bodamského jezera, a za sedm měsíců od tohoto data přesně 6. července byl upálen. Oheň, přetavení, pevnost a srdce – to jsou znamení vystihující duchovní zápas Mistra Jana.

 

Tomáš ButtaTomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 04.02.2015 04:01 zobrazeno: 2427x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus