WebArchiv - archiv českého webu

Velikonoční modlitba pod křížem

Pane Ježíši Kriste, pravý Synu Boží, jenž jsi Světlo ze Světla, Život ze Života, ty jsi přišel od Otce a stal ses pro nás člověkem. Ale svět v tobě nepřijal svého Pána a Stvořitele. Místo víry jsi zakusil zradu, místo lásky nenávist, místo úcty potupu a místo oslavení nejhlubší ponížení. Trpěl jsi a zemřel kvůli našemu hříchu na kříži. Tvé Božské utrpení se stalo lidským utrpením a je v něm skrytě přítomno. Trpíš tam, kde lidé zrazují jeden druhého jako Jidáš, který zradil tebe. Trpíš tam, kde lidé spí a jsou lhostejni k utrpení druhých jako učedníci v Getsemanské zahradě. Trpíš tam, kde lidé zapírají své přesvědčení a nehlásí se k tobě jako Petr. Trpíš tam, kde se projevuje v lidech fanatická nenávist, v níž nemá druhý člověk žádnou hodnotu. Trpíš tam, kde se děje křivda a nespravedlnost a přitom si lidé umývají ruce jako Pilát. My všichni máme podíl na tvé potupě a smrti. Beránku Boží, Pane Ježíši Kriste, smiluj se nad námi a přimlouvej se za nás u Otce. Neboť jen tvá veliká láska nám může přinést pravou svobodu, život a spásu. Amen.Tomáš Butta patriarcha

Ivo Vacík publikováno: 16.04.2007 05:14 zobrazeno: 4890x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus