WebArchiv - archiv českého webu

Metodické materiály k MJH

Milé sestry a milí bratři,

Pro tento rok vytvořili metodici Ústřední duchovní péče materiály s tématikou Mistra Jana Husa k příležitosti 600. výročí jeho mučednické smrti. Práce metodiků Vám bude v následujících několika číslech představena. V případě zájmu o tyto materiály naleznete na stránkách naukového odboru v sekci metodici ÚDP vše potřebné, nebo kontaktujte naukový odbor na tel. číslech 220 398 113 a 720 404 778. Materiály Vám rádi zašleme.

KG

 

Elementária Mistr Jan Hus

Elementária, čili základní pojmy, mají za cíl přiblížit studentům středních škol myšlenkový svět pozdně středověké Evropy, ve kterém žil Mistr Jan Hus a pomoci jim pochopit vznik a význam tradice české reformace. Základem této didaktické pomůcky je powerpointová prezentace, která prostřednictvím srozumitelného textu o Janu Husovi a jeho době interpretuje náboženské pojmy současným civilním jazykem. Je doprovázena volně dostupnými ilustračními fotografiemi, které vytvářejí vhodnou vizuální orientaci v tématu. V textu jsou intuitivně zvýrazněny pojmy, které potřebují civilní či chcete-li sekulární interpretaci, neboť nejsou pro dnešního mladého člověka, který nežije v církvi, srozumitelné – např. svátost, svatokupectví, podobojí, kacířství, hřích. Tyto pojmy jsou v druhé části prezentace za obrazového doprovodu definovány tak, aby student porozuměl nejen pojmu, ale i jeho účelu v rámci husovského tématu. Studenti si mohou při čtení základního textu poznamenat také další pojmy, kterým nerozumí; po ukončení prezentace je vhodné se studenty jejich vlastní postřehy a otázky, které si zapsali, probrat, vyložit a diskutovat o nich. Elementária mají sloužit teenagerům k představení Husovy osobnosti a záměru jeho myšlení a konání v rámci středověkého paradigmatu, v kontextu myšlení dnešního. Doporučuji duchovním tuto prezentaci nabízet ve školách formou vstupu do výuky v rámci studia dějepisu nebo společenské výchovy. Přeji všem služebníkům Církve československé husitské mnoho úspěchů v misijní činnosti v roce 2015.

Mgr. Tomáš Procházka, metodik pro duchovní péči a farář z Plzně

Vyučovací hodina Mistr Jan Hus

Hlavní myšlenkou tohoto metodického materiálu je, že v životě jsme stavěni před mnohá rozhodnutí. Není vždy lehké se správně rozhodnout. Kromě Desatera jako značek na našich životních cestách, máme i svědky víry, kteří pro nás mohou být inspirací a vzorem pro to nebát se. Metodický materiál je určen pro děti 1. a 2. stupně základních škol a nižších ročníků gymnázia. Mou snahou v těchto materiálech je seznámit žáky se životem Mistra Jana Husa, pochopit z čeho vycházel, o co mu v životě i v jeho dílech šlo, seznámit se s místy jeho působení a s jeho cestou do Kostnice. Snažit se, pokud možno, vzbudit zájem o další získávání informací a vytvoření si vlastního názoru a zamyšlení se nad Husovým poselstvím pro dnešního člověka. Materiál obsahuje powerpointovou prezentaci, přehled poznámek k výkladu (které si každý může přizpůsobit své skupině žáků), pracovní list (prázdný ke kopírování i vyplněný pro kontrolu učitele), píseň Richarda Pachmana Neodvolám a některé citáty z díla Mistra Jana. Pozornost, prosím, věnujte Návrhu struktury hodiny o Mistru Janu Husovi, v níž jsou obsaženy i hry aj. Powerpointová prezentace se žákům pouští v průběhu výkladu. Nemusí se pouštět celá, jen to, co chcete studentům sdělit. Prezentace se dotýká i pozdějších husitských válek a jsou v ní i dětské kresby a malby. Žáci by měli mít možnost vyjádřit své názory. Navrhuji pustit píseň R. Pachmana až na úplný závěr jako shrnutí, zopakování toho nejdůležitějšího a zakončení výkladu.

Mgr. Zuzana Kalenská, metodička pro vyučování náboženství a farářka v TachověVáclav Drašnar publikováno: 06.02.2015 11:11 zobrazeno: 1952x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus