WebArchiv - archiv českého webu

Členům pražské diecézní rady

Dopis patriarchy členům pražské diecézní rady Církve československé husitské

Vážené sestry a vážení bratři, obracím se tímto svým dopisem na vás jako na členy diecézní rady, kteří nesete významným dílem odpovědnost za prozřetelné řešení situace v pražské diecézi v souvislosti s případem bratra biskupa Mgr. Karla Bicana. Ačkoliv hlavním záměrem mého dopisu je vyjádřit se k otázkám duchovní správy, jak to vyplývá z mé celocírkevní služby (Ústava čl. 58, odst. 1), přesto považuji za potřebné podat nejprve informace k objasnění usnesení ústřední rady s č.j. 2.00/79, kterým prozatímně suspenduje bratra Mgr. Karla Bicana, biskupa pražské diecéze, ze všech jeho církevních funkcí a služeb (vyhlášené v Úředních zprávách č. 1 ze dne 14. 4. 2007).
Odvolání z funkce biskupa je možné podle řádů naší církve nikoli výlučně diecézním shromážděním, jak uvedl ve sdělovacích prostředcích a ve své mailové zprávě ze dne 15. 4. 2007 Mgr. Karel Bican, ale také na základě rozhodnutí církevního kárného výboru (Ústava, čl. 65 odst. 8).  Ústřední rada Církve československé husitské obdržela dne 12. 4. 2007 vyrozumění  Církevního kárného výboru, že probíhá kárné řízení s Mgr. Karlem Bicanem, pražským biskupem (Ústava čl. 37 odst. 1 písm. a)  a členem ústřední rady (Kárný řád čl. 2, odst. 3, písm a). Toto kárné řízení probíhá podle řádů naší církve včetně jeho slyšení, ke kterému bude pozván.
Usnesení ústřední rady je tedy dočasné, prozatímní a vychází z požadavku Církevního kárného výboru podle Jednacího řádu kárných výboru § 9. I v této neobvyklé situaci je nutné se řídit řády, které na takovou možnost pamatují. Jedná se o zastupování dočasně nepřítomného biskupa (Ústava čl. 33 odst. 4).  Proto na nejbližší schůzi diecézní rady je třeba pověřit toho, kdo funkci zástupce biskupa v běžných záležitostech duchovní správy diecéze bude vykonávat. Ústava stanoví, že tímto zástupcem biskupa může být pouze farář – člen diecézní rady nebo vikář. To jsou základní podmínky stanovené Ústavou, neboť se nejedná o správce diecéze s požadavky volitelnosti pro funkci biskupa, nýbrž pouze o dočasné zastupování farářem zvoleným do diecézní rady nebo vikářem, tedy do doby dořešení v kárném výboru.
Je třeba vést k jednotě a usmíření pražskou diecézi, kterou Mgr. K. Bican svým jednáním rozdělil na nesmiřitelné tábory.
Z tohoto důvodu je moudré, aby diecézní rada svěřila tuto dočasnou funkci v duchovní správě diecéze takové osobnosti, která dokáže hledat cesty k jednotě v pražské diecézi, ale i otevřeně komunikovat s ostatními orgány celku husitské církve.
Vzhledem k tomu, že se jedná o záležitost duchovní správy a její zajištění v pražské diecézi ve velmi složité situaci, nemohu se jako patriarcha zříci odpovědnosti za její spoluřešení v bratrském a otevřeném rozhovoru spolu s vámi.

S pozdravem
   Tomáš Butta,
   patriarcha Církve československé husitské


V Praze dne 16. 4. 2007Tomáš Butta patriarcha

Ivo Vacík publikováno: 16.04.2007 05:18 zobrazeno: 5104x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus