WebArchiv - archiv českého webu

Dopis bratra patriarchy v začátku Husova roku 2015

Vážené sestry a vážení bratři,

 

pozdravuji Vás v čase, kdy se před námi již otevřel rok 2015 spojený s významným 600. jubileem Mistra Jana Husa. Náš vztah k osobnosti českého reformátora a přístup k letošnímu výročí je formulován ve sněmovním dokumentu s názvem „Slavnostní prohlášení k 600. výročí Mistra Jana Husa“ (přijatém na 6. zasedání VIII. sněmu CČSH 17. – 18. 10. 2014). Toto vyjádření obsahuje i naši otevřenost k nejširší spolupráci v ekumenické i společenské rovině, kterou můžeme naplňovat při zcela konkrétních svých aktivitách.

Významnou příležitostí k připomenutí Husovy mučednické smrti bude Pouť do Kostnice ve dnech 3. – 5. července 2015. Její součástí bude setkání u Husova kamene a také odhalení plastiky „Cesta ke smíření“, která vznikla jako studentská práce v kamenické a sochařské škole v Hořicích ve východních Čechách. Společně s Českobratrskou církví evangelickou na základě dohody uzavřené v roce 2013 připravujeme rozmanitý a bohatý duchovní a kulturní program v Praze na Staroměstském náměstí a v sedmi přilehlých kostelích a dalších místech ve dnech 5. a 6. července 2015 pod názvem „Husovské slavnosti 2015“. Jestliže je užit výraz „slavnosti“, pak nejde o oslavu smrti, která zůstává tragickou událostí, ale o živého Husa. Chceme myslet na Jana Husa, který nás inspiruje k cestě víry dnes, k zápasu svědomí, k sociální solidaritě s potřebnými a k přátelské sounáležitosti mezi lidmi a mezi národy. Nejen německé město Kostnice nebo Praha, ale i jihočeský Husinec je tradičním cílem husovských poutí. V současnosti probíhá celková rekonstrukce a obnova Památníku zajišťovaná naší církví za podpory státu, kraje a města. Datum otevření „Centra Mistra Jana Husa“ je stanoveno na 30. května 2015.

Ve svých diecézích i náboženských obcích připravujete jistě mnohé vlastní aktivity, přesto podpořte svou účastí právě celocírkevní akce, které svým rozsahem mají být odpovídající významu letošního jubilea. Jestliže označení „Husovské slavnosti 2015“ se vztahuje výhradně k červencové akci v Praze (5. a 6. 7. 2015), pak název „Husův rok 2015“ je možné užívat v co nejširší míře pro nejrůznější akce organizované v diecézích a náboženských obcích. Logo se stylizovanou postavou Husa s biretem, který drží v ruce jak Bibli, tak i kalich, je společné pro všechny akce. Toto logo je určeno pro akce pořádané Církví československou husitskou nebo Českobratrskou církví evangelickou nebo je lze použít pro akce, na kterých se alespoň částečně podílíme.

K Husovu výročí je tématicky zaměřeno vydávání literatury a materiálů určených pro všechny generace. Několik titulů vydaných naší církví je již k dispozici, další jsou v tisku nebo v přípravě. Využívejte tyto publikace při konaných akcích i pro vzdělávání členů církve a dalších zájemců o Husovu osobnost a jeho náboženský a etický odkaz.

            Jan Hus nám ukazuje cestu k Pravdě prostřednictvím znalosti Písma svatého a křesťanské tradice i našeho rozumu a svědomí. Jako své současníky i nás chce přivádět k sebepoznání a k pokání z neužitečného a zlého jednání a probouzet v nás touhu po církvi odevzdané vůli a autoritě svého Pána Ježíše Krista. Svým životem, duchovním zápasem a myšlenkovým dílem nás Mistr Jan Hus vybízí i dnes k následování Ježíše a k opravdovější víře, pevnější naději a dokonalejší lásce.

            Kéž nás Bůh svou milostí provází tímto rokem 2015 a požehná mnohé a rozmanité připravované aktivity. Ať svým přispěním a pomocí proměňuje naše dobré úmysly a nápadité myšlenky v užitečné dílo víry (2 Te 1,11).

 

V čase po Zjevení Páně L. P. 2015                                                                Tomáš Butta

                                                                                                                       patriarcha

 

Dopis zároveň v příloze.

Přílohy:

docxDopisVáclav Drašnar publikováno: 13.02.2015 11:03 zobrazeno: 2812x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus