WebArchiv - archiv českého webu

Mezinárodní ekumenická konference v Bratislavě

23.04.2015

Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v dňoch 23. - 25. apríla 2015 organizuje štvrtý ročník „putovnej“ ekumenickej medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov z oblasti teológie a príbuzných disciplín In pluribus unitas - Jednota v mnohosti - Unity in Diversity IV., ktorá sa uskutoční pod záštitou dekana EBF UK doc. Ľubomíra Batku, Dr. theol.

 

Jedná sa o polytematickú konferenciu, ktorej cieľom je prezentovať výsledky aktuálneho výskumu jednotlivých doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, ako aj vytvárať platformu pre nadväzovanie partnerstiev medzi jednotlivými teologickými pracoviskami.

 

Minulé ročníky konferencie sa uskutočnili na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2011), Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej Univerzity v Prešove (2012) a Cyrilometodskej teologickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci (2014), pričom posledného ročníka sa zúčastnilo približne 50 účastníkov zo 16-tich teologických a ďalších vedeckých pracovísk.

 

Podrobnejšie informácie o konferencii je možné získať na novozriadenej oficiálnej stránke konferencie na Facebooku (www.facebook.com/inpluribusunitas), alebo prostredníctvom e-mailovej adresy inpluribusunitas@gmail.com.

 

Prihlášky na konferenciu je možné zasielať do 31. marca 2015.

 

Za organizačný tím konferencie

Martin Kováč a Štefan Panuška, interní doktorandi EBF UK

 

Přílohy:

pdf2148-poster_in-pluribus-unitas-iv.pdf pdf2149-in-pluribus-unitas-iv-_fotopriloha.pdf doc2150-in-pluribus-unitas-iv-_zavazna-prihlaska.docKlára Matoušová publikováno: 04.03.2015 03:45 zobrazeno: 1759x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus