WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba při příležitosti výročí narození T. G. Masaryka

Bože, ty jsi Pánem nad dějinami světa a národů!

K tobě se modlíme za svůj národ,

když myslíme na jeho zápasy a porážky, utrpení i naděje.

Děkujeme ti za svou pozemskou vlast, kterou jsi nám daroval,

a v níž můžeme žít a navazovat na víru, dílo a zkušenosti minulých generací, které tu byly před námi.

Myslíme s vděčností na prvního prezidenta Tomáše G. Masaryka, který se snažil zastávat pravdu,

stavěl službu druhým nad moc a násilí

a prosazoval hodnoty lidskosti.

Uvědomujeme si nezměrnou hodnotu míru a pokojného soužití, když na řadě míst ve světě se řeší spory zbraněmi.

V čase, kdy se lidé od sebe vzdalují pro své náboženské a politické přesvědčení, pro kulturní a národnostní rozdílnost, nám náš první prezident ukazuje na hodnotu našeho společného lidství. Děkujeme ti, Bože, za tento jeho odkaz.

Bože, dáváš nám v Ježíši Kristu, svém Synu, poznávat úzkou cestu Pravdy, kterou hledal, po níž se vydal a k níž zval Mistr Jan Hus a mnozí tvoji svědkové víry.

Prosíme tě za mír, dobro a požehnání pro naši zemi i všechny lidi.

Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář! (Ž 67,2) Amen.

 

Březen 2015 Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 02.04.2015 11:51 zobrazeno: 1812x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus