WebArchiv - archiv českého webu

Pozdrav k Noci kostelů v roce 2015

Vážení návštěvníci a účastníci Noci kostelů,

opět se pro vás během květnové noci otevírají mnohé církevní stavby s nabídkou rozmanitých programů. Dovolte, abych Vás pozval také do sborů Církve československé husitské. Některé z nich se svojí architekturou již také řadí mezi význačné kulturní památky, jiné jsou běžné domy označené symbolem kalicha s křížem.

Kostely jsou jako „velká obrazová kniha“ našich duchovních dějin. Najdeme v nich především obrazy a sochy ústřední postavy křesťanství - Ježíše Krista. Ale v chrámech jsou také zobrazeny postavy svědků víry z různých dob. Z postav náležejících k počátkům křesťanství v naší vlasti jsou to věrozvěstové Cyril a Metoděj, kníže Václav, kněžna Ludmila, opat Prokop, biskup Vojtěch, Anežka Česká a další. Svědkové víry jsou jako zářící hvězdy na tmavé obloze. Podle těchto osobností jsou pojmenovány i mnohé kostely a kaple.

V husitské církvi jsou četné stavby označeny jménem Mistra Jana Husa, českého reformátora, od jehož tragické smrti uplyne v letošním roce 600 let. Toto výročí pochopitelně zohledňuje náš program ve sborech naší církve v rámci Noci kostelů.

Při návštěvě křesťanských staveb na nás dýchá dávná historie. Poznáváme dějiny své země, místa, která většinou míjíme bez povšimnutí. Setkáváme se s příběhy lidí, kteří zde žili v minulosti před námi. Vstoupení do kostela nemá být jen „vstupem do historie“, ale naopak vstupem do přítomnosti. Návštěvníci se mohou nejen obdivovat pozoruhodné architektuře a umění, ale současně se mohou seznamovat s životem místních společenství věřících. Mohou nahlédnout, čím a jak žijí církve dnes. Bohatý program představuje jak současné aktivity bohoslužebné a spirituální, tak i kulturní, vzdělávací, sociální a další.

Chtěl bych poděkovat za nápaditost a nasazení všem organizátorům a popřát četným návštěvníkům obohacující poznání a zážitek atmosféry „dlouhé květnové noci“, která je ve znamení světla, jasu a záře (Ž 139,12).

 

Březen L.P. 2015                                                Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitskéTomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 02.04.2015 11:58 zobrazeno: 2018x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus