WebArchiv - archiv českého webu

Projev u příležitosti 85. narozenin prof. Zdeňka Kučery

Vážený bratře děkane, vážený bratře profesore – emeritní děkane, vzácné shromáždění, dámy a pánové, sestry a bratři!

Slavení narozenin je možností alespoň na chvíli se zastavit v čase, který nezadržitelně plyne. Toto dnešní zastavení u příležitosti 85. narozenin bratra prof. Zdeňka Kučery je proto důvodem k radosti a vděčnosti z přítomného okamžiku, z přítomné slavnostní chvíle. Dovolte mi citovat slova bratra profesora z jeho knihy Pravda a iluze moderní teologie: „V životě jde o to, co se děje v přítomném čase, který je jediným skutečným rozměrem života… Tato přítomná skutečnost uniká, drobí se pod tlakem minulosti a rozplývá se v perspektivě budoucnosti… Přítomnost nevlastníme jako svůj majetek… Plné prožití přítomnosti zakoušíme jako přitakání ke svému bytí, jako dar a milost“ (Pravda a iluze moderní teologie. Praha  1986, cit. s. 143). Teologie ve světle víry vede naše myšlení směrem k tomu, co nás přesahuje, co je „nad námi“, k tomu, co je věčné. Teologie má přivést nejen k umlknutí, ztichnutí a údivu vůči Božímu tajemství, ale má ústit ve vděčný chvalozpěv, v doxologii. Rozsáhlou teologickou a filozofickou práci bratra profesora provází jeho pokorná modlitba, služba zvěstování Slova a vděčné liturgické slavení ve společenství sester a bratří Kristova lidu. Písmo Starého i Nového zákona obsahuje řadu doxologií. Jedna z nich je i v 1. listě Petrově ve 4. kapitole, kde zaznívá: „Jemu buď sláva i moc na věky věků. Amen“ (1 Pt 4,11). Křesťanská liturgie je prostoupena chvalozpěvy, doxologiemi a vznešeným Gloria: „Sláva Otci, Synu i Duchu svatému.“ Na prvním místě tedy náleží chvála, čest, velebení a dobrořečení samotnému věčnému Bohu, který se nám dává poznávat jako Otec, Syn a Duch svatý.

Současně naše dnešní vděčné poděkování patří bratru profesorovi. Dovolte, abych tak učinil jménem Církve československé husitské. Mám tu jedinečnou možnost, že po celou dobu, kdy vykonávám službu biskupa-patriarchy, v ústředí církve se právě bratr prof. Zdeněk Kučera věnuje teologické práci a vede naukový odbor. Vkládá své znalosti, odbornost, životní moudrost a zkušenosti do služby poslání konkrétní církve, i přes to, že jeho myšlenkovým prostředím je především fakulta a univerzita a jeho aktivní činnost má ekumenický zřetel a společenský dosah. Spolupráce s ním se stala zvláště intenzivní v roce 2010 – v čase 90. výročí zrodu Církve československé husitské, při přípravě jednotlivých zasedání sněmu a v době očekávání 600. výročí Mistra Jana Husa. Výsledkem jsou i četné publikace vydávané v církvi, na kterých se bratr profesor významně podílí. Věnuje se též vedení církevního týdeníku jako předseda redakční rady. Jeho vlivem je posílen význam vzdělávání duchovních v církvi, a to i formou obnovených teologických konferencí.

Této Vaší práce si, bratře profesore, vážíme, děkujeme za ni a přejeme Vám hojnost Božího požehnání, přízně, milosti, zdraví a sil. 

Chtěl bych předat u příležitosti životního jubilea bratru profesorovi pamětní stříbrnou medaili vydanou k letošnímu 600. výročí M. Jana Husa.

 

Březen 2015             Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 02.04.2015 12:03 zobrazeno: 2273x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus