WebArchiv - archiv českého webu

Z programu patriarchy - únor a březen 2015

1. 2. 2015     Účast na bohoslužbě v Husově sboru v náboženské obci Praha 10 – Vršovice                            

3. 2. 2015     Pohřební rozloučení s emeritním biskupem ThDr. Rudolfem Medkem ve sboru CČSH ve Zborovicích

4. 2. 2015     Setkání se starostou MČ Praha 1 panem Ing. Oldřichem Lomeckým                  

10. 2. 2015    Pracovní schůzka k obnově Památníku M. J. Husa v Husinci

10. 2. 2015    Příprava k jáhenskému svěcení                   

11. 2. 2015    Řídící výbor ERC

11. 2. 2015    Jednání na ministerstvu kultury

13. 2. 2015    Hospodářská komise

13. 2. 2015    Biskupská rada

14. 2. 2015    Ústřední rada

15. 2. 2015    Návštěva u příležitosti  narozenin prof. Jiřiny Kubíkové

16. 2. 2015    Ekumenická komise k Husovu 600. jubileu na České biskupské konferenci

18. 2. 2015    Redakční rada Českého zápasu

18. 2. 2015    Setkání na Magistrátu hl. Města Prahy

18. 2. 2015    Bohoslužba na Popeleční středu k zahájení postní doby v náboženské obci Praha 10 – Vinohrady

23. 2. 2015    Bohoslužba na začátek postního období v úřadě ústřední rady

23. 2. 2015    Přijetí slibu nového člena právní rady

24. 2. 2015    Setkání s pracovníky ČT

24. 2. 2015    Příprava k jáhenskému svěcení

25. 2. 2015    Zkoušky z homiletiky na Husově institutu teologických studií

26. 2. 2015    Přednáška v Husinci o ideové koncepci nové expozice v Památníku M. J. Husa

27. 2. 2015    Návštěva Památníku v Husinci v rámci kontrolního dne

28. 2. 2015   Bohoslužba u příležitosti zahájení nového funkčního období pražského biskupa Davida Tonzara v kostele sv. Václava na Zderaze v Praze 2 – Novém Městě

1. 3. 2015      Účast na výročním shromáždění v náboženské obci Praha 2 – Nové Město

1. 3. 2015    Ekumenická bohoslužba za popravené, umučené a zemřelé politické vězně k zakončení festivalu Mene Tekel 2015 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze

2. 3. 2015     Přednáška o Husovi v klubu seniorů v Brně

5. 3. 2015   Slavnostní setkání při příležitosti 165. výročí narození T. G. Masaryka v budově  Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Praze

9. 3. 2015     Pohřební rozloučení s br. farářem Mgr. Janem Sladovníkem v evangelickém kostele v Šumperku

11. 3. 2015    Husovská komise CČSH + ČCE

13. 3. 2015    Církevní zkušební komise v Brně

13. 3. 2015    Biskupská rada v Brně

14. 3. 2015    Ústřední rada v Brně

15. 3. 2015    Bohoslužba v náboženské obci Praha 10 – Vinohrady se vzpomínkou na sochaře Jana Znoje u příležitosti jeho výročí

17. 3. 2015    Prezentace Památníku M. Jana Husa v Husinci na semináři Czech Tourismu v hotelu Jalta na Václavském náměstí v Praze

18. 3. 2015      Návštěva sboru CČSH v Bílině

19. 3. 2015      Jednání s panem Mgr. Jiřím Skalickým, ředitelem OPP MHMP

20. 3. 2015      Představení projektu Jižní Čechy husitské 2015 v gotickém sále Staré radnice v Táboře

22. 3. 2015      Bohoslužba se svátostí kněžského svěcení v náboženské obci CČSH Hovorany společně bratrem biskupem Mgr. Jurajem Dovalou

23. 3. 2015      Přednáška o Husovi pro studenty katolického gymnázia v Třebíči

23. 3. 2015      Přednáška o Husovi v rámci České křesťanské akademie v Třebíči

25. 3. 2015      Řídící výbor ERC

26. 3. 2015      Pohřební rozloučení s dr. Zlatou Fořtovou v Husově sboru v Praze 6 – Dejvicích

28. 3. 2015      Účast a slovo o aktuálních otázkách v církvi na vikariátním shromáždění v Liberci

30. 3. 2015      Církevní zkušební komise

31. 3. 2015      Slavnostní akademické shromáždění u příležitosti významného životního jubilea prof. ThDr. Z. Kučery, dr. h. c. v aule HTF UK v Praze            

 Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 14.04.2015 09:21 zobrazeno: 2289x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus