WebArchiv - archiv českého webu

Pozdrav bratra patriarchy diecézním shromážděním

Vážený bratře biskupe, vážené sestry a vážení bratři,

posílám pozdrav vašemu shromáždění, které se koná ve stejný den jako v ostatních diecézích husitské církve v České republice.

Žijeme Husovým rokem 2015. Je jistě správné, že tomuto 600. výročí věnujeme tolik zájmu a úsilí právě v naší církvi. Je pro nás příhodným časem hlouběji poznávat tohoto Kristova svědka a znovu oživit tradici a místa s touto osobností spojená.

Nelze však zapomenout na to, že až odezní slavnostní okamžiky, čeká nás „všední služba“ a nesení starostí o život církve v nových hospodářských podmínkách.

Ve vašem shromáždění hodnotíte uplynulý čas ve své diecézi, vikariátech a náboženských obcích. Domlouváte se na dalším postupu pastorační práce a vytváření hospodářského zajištění.

Naším úkolem jako církve je především utváření společenství ze zdrojů Božího slova a svátostných darů. Současně je i naším posláním působení navenek ve společnosti, kde se víra osvědčuje službou potřebným.

Chtěl bych poděkovat za vaši službu, ať ji konáte jako duchovní nebo jako laičtí pracovníci v radách starších v náboženských obcích nebo jako pracovníci v orgánech a rozmanitých aktivitách diecéze.

Pro přítomnost, v níž můžeme konat v Církvi československé husitské svou službu Bohu, slyšíme apoštolovu výzvu z listu Koloským: „Využijte čas vám svěřený“ (Ko 4,5). A také Ježíšovo povzbuzení: „Dokud máte světlo, neustávejte v cestě“ (J 12,35).

Kéž je Bůh lásky a pokoje s vámi v bratrských rozhovorech, v hledání cesty a posiluje vás ve společné službě jemu v přítomné době. Kéž žehná vaší diecézi i celé naší církvi, tak abychom mohli využívat svěřený čas k dobrému dílu víry.

 

Ke dni 25. dubna L. P. 2015                                                                                 Tomáš Butta, bratr patriarcha

 

 

 

 Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 20.04.2015 08:16 zobrazeno: 2023x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus