WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba ke Kristu na Velký pátek - duben 2015

Pane Ježíši Kriste, přicházíme za tebou a sledujeme kroky na tvé křížové cestě.

Ty jsi prožil v Getsemanské zahradě zradu a samotu opuštěn nejbližšími. Děkujeme ti, že jsi kvůli nám přijal Otcovu vůli a nevyhnul ses cestě bolesti. 

Ježíši opuštěný a zrazený, smiluj se nad námi!

Byl jsi zatčen a stanul jsi před tribunálem lidského soudu, abys vyslechl nespravedlivý rozsudek a trest. Nejsme soudci tebe a druhých, ale sami jsme obviněnými a odsouzenými, kteří jsou odkázáni na tvoji nezaslouženou milost a tebou prokazované dobro.

Ježíši nespravedlivě odsouzený, smiluj se nad námi!

Přijal jsi na sebe těžký potupný dřevěný kříž a nesl jsi jej až na Golgotu. Klesal jsi pod jeho tíhou, padal na zem, ale vždy znovu povstal. Buď s námi v našich životních pádech a klesání. Podpírej nás a posilni nás vždy k novému povstání a vykročení. 

Kriste, klesající pod těžkým křížem, smiluj se nad námi!

Prošel jsi celou křížovou cestou a došel až do konce – na pahorek Golgotu. Zemřel jsi za nás, abys z nás sejmul všechny naše hříchy, které by nás nekonečně tížily. Prošel jsi smrtí, abys nám otevřel cestu k nevysychajícím pramenům věčného života v Otcově království.

Kriste, který jsi byl za nás ukřižován a zemřel jsi za naše hříchy, smiluj se nad námi a daruj nám svůj věčný pokoj! Amen.

 Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 20.04.2015 08:26 zobrazeno: 1975x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus