WebArchiv - archiv českého webu

Pozvánka na teologickou konferenci při příležitosti 60. výročí kněžského svěcení žen.

30.08.2007

Motto: „Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil.“

(podle Mk 10,45)

„Tak i vy, když učiníte všechno, co Vám bylo přikázáno, řekněte: ´Jsme jenom služebníci, učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit.´“ (L 17,10)   

 

Při příležitosti 60. výročí kněžského svěcení žen

pořádá Církev československá husitská
teologickou konferenci pro duchovní i laiky

 

s názvem

 

„Na své služebníky a na své služebnice sešlu svého Ducha“ (Sk 2,18),

 

která se koná pod záštitou sestry biskupky Jany Šilerové

 

v pracovním středisku CČSH v Brně, Lipové ulici 26,
ve dnech od 30. srpna do 1. září 2007.

 

 

Konferenční poplatek činí 360 Kč včetně ubytování i stravy.

 

 

Vlastní konferenci bude předcházet přípravná část, proto je třeba se předem přihlásit.
Zájemce o konferenci prosíme o vyplnění a odeslání přiložené přihlášky do 31. května 2007 na adresu odboru pro vnější vztahy (Wuchterlova 5, 126 66 Praha 6 – Dejvice) nebo na e-mail vnejsi.vztahy@ccsh.cz (elektronická verze přihlášky je ke stažení na stránkách www.ccsh.cz/pozvanky.php).

 

 

 

Program konference

 

Čtvrtek 30.8.
příjezd a ubytování
17,00  - 18,00 h. - večeře
18,00  - 19,15 h. - bohoslužba (br. patriarcha)
19,30  - 21,00 h. - vzájemné seznámení účastníků a účastnic

 

Pátek 31.8.
    8,00      8,30 h. - snídaně
    8,45    -   9,30 h. -  pobožnost (N.Brázdilová)
9,30    - 10,45 h. - Svátost svěcení kněžstva - svěcení žen – směřování CČSH 
(P.Šandera)   
10,45 – 11,00 h. - přestávka
11,00 – 11,30 h. – Svěcení žen – moderní pohled (pro i proti svěcení žen, zřetel
k různým způsobům ekumenismu) (J.Šilerová)
11,30 – 12,00 h. – Historický exkurz: svěcení žen (J.Hrdlička)
12,00 – 13,00 h. – oběd
13,00 – 14,30 h. – volno
14,30 – 16,00 h. – práce ve skupinách – pracovní skupiny k jednotlivým tématům
(na základě referátu a práce v přípravném období, k níž   
budou přihlášeným dodány pokyny a témata)
16,00 – 16,30 h. – přestávka
16,30 – 18,00 h. – Plénum: představení výsledků práce ve skupinách, diskuze
18,00 – 19,00 h. – večeře
    19,00 – 21,00 h. - vzpomínky – osobní zkušenosti farářek, farářů

Závěrečná modlitba po skončení programu  

 

Sobota 1.9.
8,00     8,30 h. - snídaně
8,30 -  10,00 Shrnutí výsledků konference (A. Naimanová, N. Brázdilová)
10,00 - 10,30 přestávka
10,30  - 12,00 h - závěry konference s bohoslužebným ukončením (A. Naimanová, N. Brázdilová)
12,00 – 13,00 h. – oběd
odjezd

 

Změna programu vyhrazena.
Přihláška na teologickou konferenci
„Na své služebníky a služebnice sešlu svého Ducha“

 

Jméno a příjmení:……………………………………………

Kontaktní adresa:……………………………………………

…………………………………………………………………
E-mail:……………………………..…tel.:………..…..……..
Náboženská obec:……………………………….….………..

Pozice:  duchovní  laik *)

Ubytování: ‪  žádám  nežádám*) ubytování v pracovním

středisku CČSH v Brně, Lipové

Stravování: uveďte prosím Vaše specifické požadavky na stravu…………………………………………………..………      

Konferenční poplatek:.

uhradím poštovní poukázkou *)

(na adresu: Wuchterlova 5,  166 26 Praha  6 – Dejvice,    označení konference)

            uhradím převodem z mého účtu č.:.………………………

 na účet č.. 0162595369/0800; v.s. 808*)

 uhradím v pokladně Úřadu ústřední rady, Wuchterlova 5,

Praha 6 - Dejvice*)

Konferenční poplatek musí být zaplacen nejpozději do   31. května 2007.
----------------------------------------------------------------------------
*) zaškrtněte Vaši volbu

 

Zájemce o konferenci prosíme o vyplnění a odeslání přiložené přihlášky do 31. května 2007 na adresu odboru pro vnější vztahy (Wuchterlova 5, 126 66 Praha 6 – Dejvice) nebo na e-mail vnejsi.vztahy@ccsh.cz (elektronická verze přihlášky je ke stažení na stránkách  www.ccsh.cz/pozvanky.php ).

 

 

 Lenka Nováková publikováno: 03.05.2007 01:00 zobrazeno: 4541x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus