WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba u příležitosti zahájení přístavby Husova sboru v Čelákovicích

Ef 2,17-22 

Modlitba u příležitosti zahájení přístavby Husova sboru v Čelákovicích

Věčný Bože, obracíme se k tobě zde před Husovým kamenem v zahradě u sboru v Čelákovicích s modlitbami díků a proseb. Děkujeme ti za církev, která je jako duchovní chrám budována na úhelném kameni – Ježíši Kristu. On je tím jediným a pravým základem, který jsi ty sám, Bože, položil. Děkujeme ti i za ten pevný kámen víry mistra Jana Husa – Ježíšova svědka ve stavbě křesťanství, jehož jméno tento sbor nese. Také tato viditelná stavba v Čelákovicích vznikala z víry, obětavosti a lásky k tobě, které prokazovaly minulé generace. V jejich díle máme pokračovat a budovat chrám duchovní i pečovat o svůj sbor po hmotné stránce. Děkujeme ti za všechny ty, kteří přispěli a přispějí svým darem, aby se mohlo dílo přístavby farní budovy uskutečnit. Dej, abychom dokázali počítat s tvou pomocí, když se nám zdá, že ze svých sil a prostředků bychom nemohli mnoho dokázat. Prosíme tě, aby se dílo mohlo zdárně uskutečnit přispěním lidského rozumu a rukou i štědrých srdcí, ale především s tvým požehnáním, za které tě nyní prosíme. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků (Ef 3,20-21). Amen.

Květen 2007                                               Tomáš Butta patriarcha

Ivo Vacík publikováno: 07.05.2007 01:53 zobrazeno: 4414x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus