WebArchiv - archiv českého webu

Z programu patriarchy - duben až červenec 2015

1. 4. 2015     Jednání v České televizi o partnerství při „Husovských slavnostech 2015“

2. 4. 2015     Ekumenická křížová cesta v Praze na Petříně

3. 4. 2015     Velkopáteční pašijová pobožnost v kostele sv. Václava Na Zderaze v Praze 2

5. 4. 2015     Bohoslužba na Hod Boží velikonoční v NO Praha 6-Dejvice se slibem členů rady starších

6. 4. 2015     Bohoslužba v Bílovicích nad Svitavou

8. 4. 2015     Řídící výbor Ekumenické rady církví

8. 4. 2015     Husovská ekumenická komise na České biskupské konferenci v Praze 6

9. – 11. 4. 2015  Mezinárodní teologická konference k 600. výročí mučednické smrti M. Jana Husa pořádaná ČCE

13. 4. 2015    Vyhledávací řízení na místo knihovníka v knihovně ústředí CČSH

14. 4. 2015    Setkání zástupců církví ERC a stálé Rady ČBK s náčelníkem generálního štábu Petrem Pavlem

15. 4. 2015    Natáčení pro TV Prima o Husovských slavnostech a podobách M. Jana Husa    

15. 4. 2015    Kolokvium Křesťanské akademie na téma  „Společensko-politická role církví po roce 1989“

17. 4. 2015    Biskupská rada

18. 4. 2015    Zasedání ústřední rady      

20. 4. 2015    Společné jednání zástupců ČCE a CČSH

22. 4. 2015    Setkání členů poradních komisí ÚR CČSH 

22. 4. 2015    Ustavující schůze věroučné komise ÚR

25. 4. 2015    Účast na diecézním shromáždění královéhradecké diecéze v Hradci Králové

27. 4. 2015    Vernisáž výstavy „Jan Hus a pražská univerzita“ v Křížové chodbě Karolina

28. 4. 2015    Valné shromáždění České biblické společnosti

30. 4. 2015    Natáčení rozhovoru o M. Janu Husovi v Husinci pro ČRo                 

3. 5. 2015     Účast na hudebním zpracování liturgie dr. K. Farského Petrem Vaculovičem v Chrámu Spasitele v 

                    Brně-Židenicích

7. 5. 2015     Zahájení výstavy „Život ve stínu šibenice“ v chrámu sv. Michala na Dominikánském náměstí v Brně

8. 5. 2015     Biskupská rada a setkání s vedením HTF UK

8. 5. 2015     Bohoslužba při příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války v Husově sboru v Praze-Vinohradech

8. 5. 2015     Slavnostní uvedení 5 odlitých zvonů pro budoucí koncertní zvonohru ve věži Sboru kněze Ambrože

                    v Hradci Králové

9. 5. 2015     Zasedání ústřední rady   

11. 5. 2015    Církevní zkušební komise                  

13. 5. 2015    Účast na pietním aktu věnovaném romským obětem nacismu v Letech u Písku

14. 5. 2015    Účast na teologickém symposiu „Jan Hus - svědek křesťanské víry pro naši dobu“ na

                     Univerzitě Palackého v Olomouci                    

16. 5. 2015    Slavnostní akademické shromáždění k uctění památky M. Jana Husa v aule HTF UK

18. 5. 2015    Bohoslužba na synodě duchovních pražské diecéze CČSH

18. 5. 2015    Ekumenická komise pro Husovo jubileum na České biskupské konferenci v Praze 6

19. 5. 2015    Sympozium „M. Jan Hus – svědek křesťanské víry pro naši dobu“ v Českých Budějovicích

20. 5. 2015    Husovská komise CČSH

21. 5. 2015    Slavnostní premiéra třídílného filmu režiséra Jiřího Svobody a scenáristky

                     Evy Kantůrkové Jan Hus v kině Lucerna

22. 5. 2015    Promítání filmu Jan Hus na Kozím hrádku s úvodním duchovním programem                        

23. 5. 2015    Jáhenské svěcení v Kostele knížete Václava na Zderaze v Praze 2

23. 5. 2015    Ekumenická svatodušní vigilie v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha      

24. 5. 2015    Svatodušní bohoslužba s biřmováním v Husově sboru v Praze 10-Vinohradech

25. 5. 2015    Svatodušní bohoslužba na úřadě ústřední rady

26. 5. 2015    Rozhovor o M. Janu Husovi s redaktorem Literárních novin Ivanem Matějkou

27. 5. 2015    Konference „Hus – husitství – tradice – Praha. Od reality k mýtu a zpátky“ v

                     Clam-Gallasově paláci v Praze

30. 5. 2015    Slavnostní otevření Centra Mistra Jana Husa v Husinci u Prachatic – Národní kulturní památky –

                     za přítomnosti premiéra Bohuslava Sobotky, ministra kultury Daniela Hermana, hejtmana

                     jihočeského kraje Jiřího Zimoly a dalších hostů. Odhalení panem premiérem tří plastik studentů

                     Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v rámci projektu „M. Jan Hus 2015 – cesta ke

                     smíření“ za účasti autorů a ředitele školy pana ing. Josefa Moravce               

30. 5. 2015    Bohoslužba na zahájení „Dnů víry“ modlitbou v duchu Taizé v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně

                     v Praze na Vinohradech

2. 6. 2015     Slavnostní předání zrestaurovaného pomníku M. Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze 

                     Národní galerií Magistrátu hl. města Prahy

2. 6. 2015     Zahradní slavnost Klubu Alumni Univerzity Karlovy ve Valdštejnské zahradě s přednáškou

                     prof. ThDr. Jana Blahoslava Láška k výročí M. Jana Husa                  

4. 6. 2015     Věroučná komise ÚR                 

4. 6. 2015     Přednáška o M. Janu Husovi v Českobratrském evangelickém sboru v Berouně

5. 6. 2015     Slavnostní ceremoniál vyvěšení husitských vlajek na Pražském hradě za účasti prezidenta republiky

5. 6. 2015     Účast na slavnostním zahájení výstavy „Jan Hus 1415/2015“ v Táboře

6. 6. 2015     Zasedání ústřední rady  

8. 6. 2015     Ekumenická komise pro Husovo jubileum 2015

9. 6. 2015     Natáčení reportáže pro pořad Toulavá kamera

11. 6. 2015    Řídící výbor ERC v Domě Bible             

12. 6. 2015    Vzpomínková pobožnost k 88. výročí dr. Karla Farského v kostele v Praze 6-Dejvicích

13. 6. 2015    Slavnostní bohoslužba ve Škodějově k výročí dr. Karla Farského

15. 6. 2015    Audience u papeže Františka v Apoštolském paláci ve Vatikánu

15. 6. 2015    Bohoslužba smíření v kapli Papežské koleje Nepomucenum

17. 6. 2015    Společná husovská komise CČSH a ČCE

18. 6. 2015    Účast v panelové diskusi „600 let od upálení Mistra Jana Husa“ v Klubu techniků na Novotného lávce

19. 6. 2015    Odhalení plastiky v Novém Boru

19. 6. 2015    Přednáška o M. Janu Husovi pro žáky a veřejnost v aule základní školy v Novém Boru

20. 6. 2015    Pouť na Sázavu

20. 6. 2015    Bohoslužba smíření v Týnském chrámě   

21. 6. 2015    Pietní vzpomínka k 73. výročí vyhlazení osady Ležáky

23. 6. 2015    Setkání u kulatého stolu v Karolinu na téma Jan Hus k 600. výročí upálení reformátora, kazatele

                     a rektora Univerzity Karlovy v Praze

23. 6. 2015    Účast na představení „Jan Hus“  v Divadle Mana v Praze 10 - Vršovicích 

24. 6. 2015    Tisková konference k „Husovským slavnostem 2015“ na Magistrátu hl. m. Prahy

24. 6. 2015    Vědecká rada HTF UK

24. 6. 2015    Natáčení pořadu „V souvislostech“ pro TV Noe 

25. 6. 2015    Zahájení výstavy v Národním archivu v Praze na Chodovci

26. 6. 2015    Pietní shromáždění za oběti z let 1948-1989 v areálu hřbitova v Praze 8-Ďáblicích

27. 6. 2015    Církevní zastupitelstvo

29. 6. 2015    Výjezdní zasedání zaměstnanců úřadu ÚR do Husince a Prachatic s bohoslužbou v Husinci

30. 6. 2015    Inaugurace děkanky HTF UK

2. 7. 2015     Slavnostní zasedání pořádané u příležitosti 600. výročí upálení M. Jana Husa ve Velké aule Karolina

3. – 4. 7. 2015  POUŤ DO KOSTNICE 

3. 7. 2015     Česko-německý večer v koncilním domě v Kostnici

4. 7. 2015     Slavnostní poutní bohoslužba v kostele luterské evangelické církve v Kostnici

4. 7. 2015     Odhalení a předání plastiky Městu Kostnice a položení věnců k Husovu kameni

5. – 6. 7. 2015  HUSOVSKÉ SLAVNOSTI 2015 V PRAZE  

5. 7. 2015     Hudebně literární odpoledne k poctě M. Jana Husa v Betlémské kapli v Praze

5. 7. 2015     Obřad předání zvonu „M. J. Hus“ Betlémské kapli

5. 7. 2015     Zahájení Husovských slavností na Staroměstském náměstí v Praze

5. 7. 2015     Slavnostní přijetí hostů rektorem UK prof. Tomášem Zimou s prohlídkou Karolina

6. 7. 2015     Účast na zahájení slavností na náměstí v Husinci u Prachatic

6. 7. 2015     Ekumenická bohoslužba ve sboru Církve bratrské

6. 7. 2015     Odhalení desek „Za pravdu“ na fasádě Betlémské kaple

6. 7. 2015     Slavnostní bohoslužba v Betlémské kapli

6. 7. 2015     Ekumenická bohoslužba na Staroměstském náměstí

6. 7. 2015     Zakončení programu Slavnostním večerem ve Smetanově síni Obecního domuTomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 01.10.2015 03:23 zobrazeno: 2016x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus