WebArchiv - archiv českého webu

Dopis bratra patriarchy plzeňské diecézi CČSH v Husově roce 2015

14.05.2015

Vážený bratře biskupe Filipe, vážení duchovní, milé sestry a bratři!

Na území Vaší plzeňské diecéze se nalézají některá významná místa vztahující se k postavám a dějům husitské doby. Jsou to Husinec, Trocnov a Chelčice - rodiště tří významných postav - reformátora a mučedníka Jana Husa, vojevůdce Jana Žižky a výrazně mírového a důsledně biblického myslitele Petra Chelčického. Ale jsou to i místa dávných bitev jako Sudoměř a Tachov. V jižních Čechách Mistr Jan Hus pobýval ve vyhnanství a západními Čechami směřoval na kostnický koncil.

Právě tento rok 600. výročí Mistra Jana Husa je zvláště příhodnou dobou zaměřit se svými aktivitami jak na významná tradiční místa, ale též upozornit akcemi ve městech a obcích na zapomínané památky a svědectví o husovské a husitské tradici v naší zemi. Nabízí se tak příležitost k uspořádání setkání nebo k bohoslužbám pod širým nebem, které byly charakteristické pro počátky utrakvistické církve, kdy se konaly poutě na hory, i pro Církev československou husitskou v jejím počátečním období.

Připojuji nyní dvě aktuální pozvání na konkrétní akce konané v blízké době. Na Kozím Hrádku u Tábora bude v pátek 22. května od 20 hodin promítán jeden ze tří dílů nového filmu natočeného Českou televizí o Husovi a bude mu předcházet duchovní pořad připravený s Českobratrskou církví evangelickou.

V sobotu dne 30. května jste zváni do Husince u Prachatic, kde budeme společně s Městem Husinec, Jihočeským krajem a Ministerstvem kultury České republiky otevírat památník s Husovou světničkou po obtížné avšak důkladné rekonstrukci a renovaci, kterou zajišťuje naše církev s podporou státu.

Je pochopitelné, že v tomto roce věnujete svůj zvláštní zřetel a zájem, síly i čas na akce, které jsou ve Vaší diecézi a v jednotlivých náboženských obcích. Výročí má však ráz i celocírkevní, ekumenický, celospolečenský a mezinárodní. Ve dnech 5. a 6. července se budou konat v Praze, kde Hus učil a kázal, „Husovské slavnosti 2015“, při nichž si chceme připomenout „živý odkaz českého reformátora“ pestrým a bohatým duchovním a kulturním programem. Na tyto akce, včetně tradiční bohoslužby v Betlémské kapli dne 6. července od 15 hodin, jste také srdečně zváni.

Děkuji Vám jako diecézi i jako jednotlivcům za Vaše tvořivé podněty a uskutečňované konkrétní aktivity, kterými přispíváte k hodnotnému připomenutí tohoto významného výročí. 

Kéž můžeme v tomto roce po příkladu Jana Husa v církvi prohlubovat život z Ducha a šířit Kristovo poselství s pokorou a vytrvalostí.

 

Pozdravuje Vás a milost, posilu a pokoj Vám všem přeje

                                                                                                          Tomáš Butta

                                                                                                          bratr patriarcha

 Na svátek Oslavení Páně dne 14. května L.P. 2015Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 12.10.2015 04:24 zobrazeno: 1828x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus