WebArchiv - archiv českého webu

Dopis synodě brněnské diecéze Církve československé husitské

02.06.2015

Vážený bratře biskupe Juraji, vážené sestry a vážení bratři duchovní, kazatelé, pastorační pracovníci, pozdravuji a oslovuji vaše synodní shromáždění alespoň tímto dopisem.

Letošní 600. Husovo výročí vyvolává zcela spontánní zájem, tvůrčí aktivity a organizační nápaditost napříč celé naší církve. Také ve vaší diecézi věnujete tomuto jubileu náležitou pozornost a připravujete nejrůznější setkání a akce. Ať jsou jimi přiblíženy mnohým lidem Husovy myšlenky vycházející z Ježíšova evangelia.

Vkladem ústředí naší církve k tomuto roku je obnova Husova rodného domku v Husinci u Prachatic – poutního místa doby utrakvismu a národního obrození. Otevření duchovního a kulturního Centra Mistra Jana Husa po několikaletém úsilí a celkové rekonstrukci proběhlo minulou sobotu 30. května 2015.

Výročí Husovo má i významný ekumenický rozměr. Dne 20. června nebo v jiném blízkém termínu se má z podnětu Římskokatolické církve uskutečnit bohoslužba smíření na různých místech. Její návrh předkládá Ekumenická komise pro Husovo jubileum 2015. Výročí Husovo vybízí ke vzájemnému odpuštění a hledání cesty ke smíření i společnému křesťanskému svědectví v naší společnosti.

Na území vaší diecéze se nachází město Jihlava spojené s událostí vyhlášení kompaktát v roce 1436, kterou si budete jistě v roce 2016 připomínat. V prostoru vaší diecéze jsou i známá nebo méně známá místa spjatá s Jednotou bratrskou, která také náleží jako součást české reformace k tradici naší církve.

Jak společná příprava a konání slavnostních akcí ve větším rozsahu, tak také méně nápadná avšak důležitá vytrvalá kazatelská, liturgická a pastorační služba  buduje společenství církve.

Ať vás Bůh vede a posiluje svým Duchem ve vašich diecézních aktivitách i v duchovenské službě v náboženských obcích. Ať vám Kristus žehná a dává vám schopnost uskutečňovat to, co slouží společnému růstu (1 K 14,26) a přináší mnohým naději a pokoj z evangelia.

 

Po neděli Boží Trojice - červen L. P. 2015

                                                                                     Tomáš Butta

                                                                                     bratr patriarchaTomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 12.10.2015 04:34 zobrazeno: 1791x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus