WebArchiv - archiv českého webu

Odpověď na podněty z církve

12.06.2015

Váženým sestrám a váženým bratřím,

prof. dr. J. Kubíkové, em. biskupovi R. Hradskému, P. Vítkové, J. Švábové, Z. Svobodovi, V. Křesinovi a J. Špakové

 

Vážené sestry a vážení bratři,

obdrželi jsme od Vás jako biskupský sbor několik dopisů, ve kterých vyslovujete své názory k situaci v církvi. Chtěli bychom Vám poděkovat za to, že Vám leží na srdci identita Církve československé husitské, v níž můžeme společně věřit v Ježíše Krista, žít s ním v Duchu svatém a z Boží milosti mu sloužit.

Vážíme si Vaší dlouholeté služby a přínosu pro církev každého z Vás, ať již v oblasti vzdělávání, ve vedení církve, v literární tvorbě, odborné a umělecké práci nebo v praktické duchovní správě.

Každý Vámi poslaný názor považujeme za důležitý, podobně jako vyjádření každého člena, který se může svobodně vyslovit k záležitostem v církvi.

Identita církve ve smyslu duchovní totožnosti se utváří a promýšlí od počátku církve a každá generace si ji musí vždy nově definovat vzhledem k měnící se situaci. Z teologického hlediska se tomuto tématu dlouhodobě věnuje bratr prof. Zdeněk Kučera, který je autorem publikace na toto téma „O teologickou totožnost Církve československé husitské“ (1988).

Právě „Husův rok“ je příležitostí uvědomovat si hlouběji svébytnou identitu naší církve vzhledem k víře a učení Mistra Jana Husa i k utrakvismu, který hledal střední cestu mezi římským katolicismem a protestantismem. Je nám líto, že tato skutečnost, jakou pozornost věnujeme v naší církvi Husovu výročí, Vaše dopisy vůbec nezohledňují.

Také jsou ve Vašich úvahách pomíjeny závěry VIII. sněmu – dokumenty věroučné, pastorální a další, na kterých se církev ve svém nejvyšším orgánu v jejich přijetí shodla a vyjádřila tak i tímto způsobem svoji specifickou identitu a cestu.

Ujišťujeme Vás, že Vaše názory přijímáme s úctou a láskou a chceme věnovat otázkám identity náležitý zájem na jednáních v biskupské radě, na teologické konferenci, v komisích ústřední rady a dalšími způsoby.

 

V lásce Kristově a s přáním Boží milosti, zdraví a pokoje    

                                              

                                                                                             za biskupský sbor

 

                                                                                             Tomáš Butta 

                                                                                              patriarchaTomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 12.10.2015 04:42 zobrazeno: 2031x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus