WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba k zahájení práce komisí ústřední rady - duben 2015

22.04.2015

Bože, děkujeme ti za velikonoční události Kristova kříže a vzkříšení. Poznáváme v nich hloubku tvé lásky a jsou zdrojem síly tvé církvi v každé době.

Prosíme tě za Církev československou husitskou. Dej, ať se v ní projevuje moc lásky Kristova kříže a obnovující síla nového života z tebe. „U tebe je pramen žití, když jsi nám světlem, spatřujeme světlo“ (Ž 36,10).

Prosíme tě za požehnání společné práce, kterou dnes zahajujeme a navazujeme tak na ty, kteří s vírou konali svou službu v církvi před námi.

Předstupujeme před tebe s prosbami o Ducha svatého. Ať osvěcuje náš rozum; předchází, vede a dovršuje naše úsilí a především ať vlévá do našich srdcí Kristovu lásku. Bože, dávej nám poznávat a zakoušet pravdu evangelia. Ukazuj nám cesty, jak tobě můžeme věrněji a účinněji sloužit v přítomné době.

Tobě patří naše úcta, chvála a díkůvzdání Otců, Synu a Duchu svatému nyní i na věky. Amen.

 

Duben 2015Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 14.10.2015 11:23 zobrazeno: 1732x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus