WebArchiv - archiv českého webu

Pastýřský dopis k výročí dr. Karla Farského

Pastýřský dopis k výročí dr. Karla Farského

Vážení členové husitské církve, sestry a bratři, pokoj a milost vám všem !

 

Dne 12. června tohoto roku 2007 bude tomu 80 let od chvíle odchodu dr. Karla Farského z pozemského života naplněného horlivou vírou a obětavou službou evangeliu Ježíše Krista. Pro naši církev je tento modernistický kněz a první patriarcha natolik důležitý, že je potřebné si ho stále s vděčností připomínat a v nových souvislostech zhodnocovat jeho myšlenkový a životní odkaz. Zvláštní postavení Farského mezi svědky víry zakladatelské generace naší církve je dán jeho kazatelskou a katechetickou schopností, pronikavým teologickým myšlením a liturgickou reformou.  Jeho Liturgie, Agenda a Zpěvník tvoří základ, na kterém naše církev může rozvíjet svůj duchovní život.

Aniž bychom chtěli vytvářet vyprázdněný kult člověka, který žil v odlišné době, je opodstatněná naše upřímná úcta a vděčnost vůči dr. Karlu Farskému. Tuto vděčnost, která však patří především Bohu a jeho milosti, chceme vyjádřit i letos tradiční poutí do rodného kraje našeho prvního patriarchy. V sobotu 16. června se bude konat v přírodním prostranství bohoslužba od 10 hodin. Nejde nám o patetickou vzpomínku na minulost, ale o slavnost Kristova lidu,
o bohoslužbu církve, která je stále otevřena Duchu svatému, jako byl jeho proudění otevřen i Karel Farský.
Místo v církvi mají mít děti a mladá generace. V rámci letošní pouti se uskuteční setkání dětí, které se aktivně zúčastní bohoslužby zpěvem písní.
Sestry a bratři, vydejte se na pouť do Škodějova, do míst, kde stávala rodná chalupa uprostřed podkrkonošské přírody. Můžete navštívit také stálou výstavu, která je umístěna v prostorách nedalekého sboru ve Vysokém nad Jizerou. Odpolední program bude probíhat souběžně jak ve sboru ve Vysokém nad Jizerou, kde zazní od 14 hodin přednáška, tak i ve sboru v Semilech, kde děti a mladí z Prahy sehrají od 14 hodin biblickou dramatizaci.
Nejen v jeho rodišti, ale i na dalších místech bude připomínána Farského osobnost. V Plzni, kde působil jako pedagog, bude ve sboru Kristova kříže výstava, zahájená 20. května v 15 hodin. V místech v Praze 6-Dejvicích, kde Farský bydlel a pracoval, se koná 15. června konference o modernismu, která začíná v 9.30 hodin.
Trvalé hodnoty evangelia, kterými dr. Karel Farský žil a které naši Církev československou husitskou nesou a utvářejí, nemohou být zmařeny žádným lidským selháním, slabostí a pohoršlivým jednáním. Proto vás, sestry a bratři, vybízím, abyste se přimkli ke své církvi s trpělivou láskou právě v tom čase, kdy procházíme zápasem o věrohodnost našeho křesťanského svědectví. Jednejme podle Farského zásady: „Proti slabosti a zlobě dlužno bojovati silou ducha a dobrotou“ (CČS, s. 23). Kéž Duch Boží naše společenství stále obnovuje, posiluje, sjednocuje a dává nám schopnost tvořivým způsobem předávat evangelium. 
Proto se stále za vás modlíme, aby vás náš Bůh učinil hodnými svého povolání a svou mocí přivedl k naplnění každé vaše dobré rozhodnutí a dílo víry. Tak bude oslaveno jméno našeho Pána Ježíše Krista ve vás a vy v něm podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista (2 Te 1,11–12).
                       
V Praze dne 2. 5. 2007                                          Tomáš Butta, bratr patriarchaIvo Vacík publikováno: 07.05.2007 03:34 zobrazeno: 5138x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus