WebArchiv - archiv českého webu

Meditace na svátek Těla a krve Páně - červen 2015

„Mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj.“ J 6,55

Bože, děkujeme ti za nevyčerpatelný dar svátosti večeře Páně.

Pane Ježíši Kriste, ty jsi byl obřezán (L 2,21), abys nesl utrpení a bolest se svým lidem.

Ty ses modlil v Getsemanské zahradě tak, že ti po tváři stékal pot jako krev (L 22,44), a přijal jsi od Otce kalich utrpení za nás (L 22,42).

Ty jsi byl bičován, poraněn trnovou korunou, ukřižován a probodnut kopím (J 19,34), abychom z tvého utrpení a smrti měli život.

Bože, prosíme tě, dej ať zpřítomňování a slavení Kristovy hostiny ve tvé církvi nám přináší odpuštění a očištění od našich hříchů a vin a věčný život ve tvém nepomíjejícím království.

Tobě, Bože Otče, Synu a Duchu svatý, buď čest a chvála na věky. Amen.

 

Červen 2015 Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 14.10.2015 11:29 zobrazeno: 1781x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus