WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba s poděkováním za dr. Karla Farského a službu spolupracovníků - červen 2015

„V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu" Ř 12,11

Bože, děkujeme ti za život a službu našeho předního bratra, dr. Karla Farského, který se plně nasadil pro šíření Kristova evangelia v naší zemi a obnovu tvé církve. S vděčností myslíme na jeho víru, myšlenkové dílo i organizační schopnosti.

Děkujeme ti za duchovní, kteří vstoupili do nejistoty a zakládali a utvářeli naše náboženské obce v počátcích Církve československé husitské. Děkujeme ti za mnohé obětavé členy, kteří se věnovali v nenápadnosti službě Kristu a konali s láskou práci pro církev. Děkujeme ti za mnohé dobré dílo, které se mohlo v naší církvi jejich obětavostí a s přispěním tvého Ducha uskutečnit.

Prosíme o tvého Ducha, který je pramenem horlivosti a pravého nadšení, abychom mohli překonávat pohodlnost a lhostejnost. Dávej nám sílu svého Ducha, ať můžeme zdolávat překážky, nepřízeň, všechna protivenství a zkoušky.

Dávej nám živou naději, abychom s výhledem k tvému slavnému přicházejícímu království se mohli oprostit od veškeré malomyslnosti a konali s vděčností službu tobě.

Prosíme tě za Církev československou husitskou, do které jsi nás povolal. Modlíme se za sestry a bratry duchovní a všechny spolupracovníky na tvém díle.

Děkujeme ti za všechny ty, kteří konají svoji službu tobě z nezištnosti, vytrvalosti a v dobré spolupráci.

Bože, jako ses přiznával k víře a dílu minulých generací, tak se také přiznávej k nám, kteří doufáme ve tvoji milost. Tobě, věčný a živý Bože, chceme vzdát úctu, čest a chválu, neboť tvé milosrdenství na věky trvá. Amen.

 

Červen 2015Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 14.10.2015 11:33 zobrazeno: 1605x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus