WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba k zahájení pouti na Sázavu v Husově roce 2015 - červen 2015

20.06.2015

Bože, děkujeme ti, že opět můžeme putovat do starobylé Sázavy – místa slovanské liturgie a kultury, kde působil tvůj svědek opat Prokop.

Děkujeme ti, že se zde můžeme setkat jako poutníci putující za tvým věčným Slovem také v tomto roce Mistra Jana Husa. Ať po příkladu tvých svědků – Cyrila a Metoděje, opata Prokopa i Mistra Jana Husa s vírou a hlubokou úctou přijímáme tvého Syna Ježíše Krista ve slovu a ve svátosti.

Husovo letošní výročí nás křesťany v naší zemi vede k sebezpytování, k uvědomění si ran minulosti a k touze po smíření a pokoji v současnosti. V tomto čase, a také dnes, se budou konat bohoslužby smíření, kdy chceme odevzdat bolestné rozdělující rány minulosti tobě, Bože, a prosit tě o odpuštění i sebe navzájem. Ať tak dokážeme činit v upřímnosti svého srdce, aby ovoce smíření mezi námi křesťany se projevovalo ve vzájemném poznávání v lásce, respektu a spolupráci.

Bože, prosím tě, požehnej celý dnešní den, ať jej můžeme prožívat ve tvé blízkosti. Požehnej naše setkání i celý program, aby přinesl obohacení dětem i dospělým.

Děkujeme ti, že nás vedeš svým Duchem k pramenům spásy, z nichž čerpali, a tuto čistou vodu života předávali mnohým, Cyril a Metoděj, opat Sázavský i Mistr Jan Hus.

Bože, Tobě, chceme vzdát svůj vděčný dík, upřímnou chválu a dobrořečit tvému jménu nyní i stále. Amen.

 

Červen 2015                                                      Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 14.10.2015 11:49 zobrazeno: 1618x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus