WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba u příležitosti 90. výročí sboru dr. Karla Farského ve Vysokém n. Jizerou - září 2015

06.09.2015

„Kristus však jako Syn je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději.“ Žd 3,6  

Bože, Stvořiteli všeho, Tobě vzdáváme svou úctu, oslavujeme a chválíme tvé jméno.

Děkujeme ti, že jsi ustavil skrze Ježíše Krista svou církev v tomto světě, aby byla světlem světa, solí země, jako město vystavěné na hoře, aby bylo viditelné (Mt 5,14).

Děkujeme ti dnes za tento sbor, který zviditelňuje víru, lásku k tobě a obětavost minulých generací, a který nese označení tvého svědka dr. Karla Farského.

Děkujeme ti za architekty, stavitele, pracovníky, dárce a podporovatele tohoto díla.

Děkujeme ti za všechny, kteří v uplynulých desetiletích v tomto sboru konali svou službu kněžskou, učitelskou a pastorační.

Modlíme se za všechny, kteří s vírou do tohoto sboru přicházeli, přicházejí a budou přicházet.

Děkujeme ti, že nás zde shromažďuješ jako svůj lid ke slyšení tvého slova a že jsi nás i dnes pozval, posvětil a sjednotil u Kristova stolu.

Děkujeme ti, že jsi nás takto svými svatými dary pohostil a nezaslouženě obdaroval ze své lásky.

Myslíme s vděčným díkem na dr. Karla Farského, který usiloval svou obětavou službou o stavbu duchovního domu tvé církve.

Posiluj naši víru, probouzej v nás novou naději a provázej i naši službu svým požehnáním. Amen.

 

Září 2015Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 14.10.2015 12:07 zobrazeno: 1628x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus