WebArchiv - archiv českého webu

Pozdrav v Betlémské kapli v Praze - červenec 2015

05.07.2015

Vážení přítomní, dámy a pánové, sestry a bratři,

zdravím Vás všechny jménem Církve československé husitské v Betlémské kapli, kde se uskutečňuje duchovní a umělecký pořad „Mistru Janovi s láskou“. Tento pořad je součástí rozsáhlé akce „Husovské slavnosti 2015“. Připravili jsme toto setkání, probíhající 5. a 6. července společně s Českobratrskou církví evangelickou za podpory Magistrátu hl. Msta Prahy a ministerstva kultury a mnohých dalších.

Ve dnech 3. a 4. července jsem se zúčastnil poutě do Kostnice. V koncilním domě se uskutečnil česko-německý večer. Včera v kostele luterské církve se konala poutní bohoslužba a po ní byla odhalena plastika v rámci projektu „Mistr Jan Hus – cesta ke smíření“. Socha je v místech, kudy byl veden Hus jako kacíř za hradby města. Pak jsme položili s modlitbou věnce a květiny u Husova kamene v místech jeho upálení.

Naše církev živý odkaz Mistra Jana Husa připomínala vždy, není to tedy něco zvláštního, že tak činíme i letos. Zvláštní a mimořádný je rozsah akcí. Je dán tímto výročím, které je jednou za sto let. Podobně i umělci, kteří dnes vystupují, měli k dílu a poselství Mistra Jana vždy blízko. I dnes se s námi podělí o jeho myšlenky, za nimiž stojí celá osobnost ve svém nasazení pro Krista a jeho pravdu. Součástí tohoto našeho setkání je darování a předání zvonu Betlémské kapli, který bude umístěn na její věžičku a 6. července se rozezvučí.

Děkuji českému vysokému učení technickému, zvláště panu rektorovi Petru Konvalinkovi za vstřícnost a záštitu těchto akcí, které se konají v Betlémské kapli, v místech spojených s Husovou osobností, jeho kazatelským a reformním působením. Ať toto setkání se zdaří, obohatí nás uměleckým ztvárněním Husova díla a celé „Husovské slavnosti 2015“ přispějí k hodnotnému připomínání českého reformátora v jeho letošním roce. Děkuji za pozornost.

 

5. 7. 2015                                                                                       T. B.Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 19.10.2015 04:39 zobrazeno: 1822x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus