WebArchiv - archiv českého webu

Projev při slavnostním večeru v Obecním domě 6. července 2015

06.07.2015

Vážený pane předsedo poslanecké sněmovny, vážený pane ministře, vážený pane kardinále Dominiku Duko, vážený pane kardinále Miloslave Vlku, vážený bratře synodní seniore Joeli, vzácní hosté, dámy a pánové, sestry a bratři, srdečně vás všechny pozdravuji v závěru Husovských slavností 2015 zde v Obecním domě.

Na Janu Husovi si ceníme jeho kazatelský projev, literární činnost i osobní odvahu a stálost. Můžeme si ale také uvědomovat, že byl tím, kdo dokázal navazovat a utvářet přátelství. Hus utvářel přátelské vztahy mezi lidmi.

I letošní připomenutí jeho postavy je významným způsobem zakoušeno ve smyslu přátelství a nikoli nepřátelství. Hus nemá být používán proti někomu, ale může být viděn jako ten, kdo nás sbližuje.

Hus měl ke svým přátelům vřelý vztah. V jeho listech jsou zcela osobní pozdravy a oslovení konkrétních lidí. A k nepřátelům měl velkorysý vztah, projevující se odpuštěním.

I přes naše odlišnosti i nás dnes může Hus sbližovat přátelským poutem jako křesťany z různých církví a tradic, jako občany různých zemí. Je to i v duchu projevu současného papeže Františka, který k nám zazněl při návštěvě v Římě 15. června tohoto roku.

Chtěl bych vyjádřit poděkování Magistrátu hl. Města Prahy, Ministerstvu kultury, generálním partnerům České televizi a Českému rozhlasu a všem, kteří „Husovské slavnostmi 2015“ podpořili a děkuji všem, kteří tuto akci zajišťují.

Přeji Vám obohacující zážitek z celého setkání víry a přátelství, tak i z tohoto kulturního večera v Obecním domě.

Děkuji za Vaši pozornost.Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 19.10.2015 04:51 zobrazeno: 1700x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus