WebArchiv - archiv českého webu

Pozdrav při výročí sboru v Lipníku nad Bečvou - září 2015

05.09.2015

Vážený pane starosto, vážení přítomní, sestry a bratři, srdečně vás všechny pozdravuji.

Naše sbory – novodobé husitské kostely – byly většinou budovány ve stylu meziválečné architektury. Naše církev má přesto ve správě a užívá řadu historických staveb. Mezi nimi i desítky původně židovských synagóg – jako je tomu v Rousínově, Prostějově, Humpolci, v Praze – Karlíně a na dalších místech. A je to též tato středověká synagóga v Lipníku nad Bečvou. Je zcela unikátní, aby křesťanská církev užívala jako bohoslužebný prostor židovské synagógy. Kdyby k tomu byly podmínky, jistě by si naše církev raději vybudovala své vlastní bohoslužebné prostory. Jsou to však smutné dějiny 20. století. A tak tím, že se této stavby naše zdejší husitská obec ujala, zachránila ji možná před zničením, v čase, který nepřikládal náboženským stavbám zvláštní význam. Proto je důvodem k vděčnosti dnešní výročí, dokládající, že se naši předkové tohoto úkolu záchrany a obnovy ujali.

Chtěl bych ale poděkovat i těm, kteří se v posledním čase věnovali renovaci, úpravě a údržbě této stavby, zvláště manželům Boucníkovým. Děkuji za podporu také městu a panu starostovi. Ať tato unikátní stavba přitahuje zájemce o historii, o zajímavá a hodnotná kulturní vystoupení a především o poselství Božího slova, ze kterého můžeme čerpat poučení a povzbuzení v každém čase. Ať tato stavba jako duchovní místo slouží i v budoucím čase mnohým.

Modlitba před požehnáním při výročí sboru v Lipníku nad Bečvou

„Budu zvěstovat tvé jméno svým bratřím, uprostřed shromáždění tě budu chválit.“ Žd 2,12

Hospodine, Bože náš, děkujeme ti za toto místo, kde se setkávali po staletí věřící lidé, aby chválili tvé jméno a čerpali svou sílu z tebe. Ty jsi Pánem dějin naší země, Evropy i celého světa. Odevzdáváme ti bolesti prožívané lidmi minulosti i naší doby. Prosíme, dávej nám schopnost žít s druhými v toleranci, snášenlivosti a pokojných vztazích i přes odlišnost náboženství a národnosti. Dávej nám poznávat biblickou víru apoštola Pavla, Mistra Jana Husa a mnohých tvých svědků a rozvíjet ji i v naší současnosti. Dej, abychom tvé království v Ježíši Kristu zakoušeli v bratrském společenství jeho stolu v lásce a pokoji. Děkujeme ti za všechny, kteří o tento sbor s obětavostí pečují a podporují svými dary. Prosíme tě, Bože, o tvé požehnání skrze Ježíše Krista, Knížete míru. 

Amen.

 

Září 2015                                          Tomáš Butta

                                   patriarcha Církve československé husitskéTomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 19.10.2015 04:55 zobrazeno: 1825x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus