WebArchiv - archiv českého webu

Projev v Karolinu na konferenci k M. Janu Husovi - září 2015

17.09.2015

Vážení páni rektoři, vážené shromáždění!

Letošní 600. Husovo výročí se stalo silným inspirujícím podnětem pro odborné bádání, ale i pro ekumenické sbližování církví a vyvolalo spontánně množství kulturních a společenských aktivit v naší zemi i v zahraničí.

K autentičtějšímu poznávání Husovy osobnosti a díla v nejširších souvislostech přispěly četné konference pořádané univerzitami a institucemi v Praze, v Olomouci, v Českých Budějovicích, v Táboře a na dalších místech. Významným odborným počinem je právě tato konference konaná na Karlově univerzitě v Praze. K pražské univerzitě měl Jan Hus velmi vřelý a silný vztah, jak dosvědčují jeho rektorské projevy i jeho dopisy, ve kterých oslovuje učitele i žáky. V listě z Kostnice z konce června roku 1415 povzbuzuje k jednotě a připomíná, že usiloval o prospěch a zdar univerzity ke cti Boží (Srov. Obci vysokého učení Pražského. In: Listy Husovy. Upravil a přehlédl Bohumil Mareš. Praha 1901, 258-260).

Husovo jubileum přispělo ke sblížení církví, jak je to zřejmé z projevu papeže Františka při návštěvě v Římě dne 15. června a následně došlo k viditelnému vyjádření touhy křesťanů po vzájemném odpuštění v bohoslužbě smíření. Konala se v Římě v kapli Nepomucena a v Praze v Betlémské kapli a v Týnském chrámu za účasti představitelů Římskokatolické církve, Českobratrské církve evangelické, Církve československé husitské a dalších církví.

Ve dnech 5. a 6. července se uskutečnily v Praze na Staroměstském náměstí a v přilehlých kostelích a také v prostorách Karolina „Husovské slavnosti 2015“ organizované naší církví společně s Českobratrskou církví evangelickou ve spolupráci s ministerstvem kultury, magistrátem hl. města Prahy a dalšími institucemi. Chtěl bych velmi poděkovat panu rektorovi prof. Tomáši Zimovi a emeritnímu děkanovi prof. Janu Blahoslavu Láškovi za podporu této akce a za účast na ní.

Nejen Praha nebo jihočeský Husince, ale také město Kostnice v Německu důstojným způsobem připomenulo osobnost Mistra Jana Husa a jeho tragickou smrt během koncilu. Dne 4. července tohoto roku jsme mohli odhalit v Kostnici plastiku se symboly plamenů a kalicha. Stojí na místě, kudy pravděpodobně procházel Mistr Jan Hus cestou od minstru veden na popraviště, kde byl upálen. Tuto plastiku vytvořila studentka kamenické a sochařské školy v Hořicích. Je součástí projektu „Mistr Jan Hus 2015. Cesta ke smíření“ a stala se výrazem současných přátelských vztahů mezi Čechy a Němci.

Mistr Jan Hus si připravil do Kostnice tři spisy, obsahující tři témata, kterými chtěl oslovit kostnický koncil. Prvním je mír, druhým je Boží zákon a třetím víra (Husova výzbroj do Kostnice. Řeč o míru, O postačitelnosti Kristova zákona, Řeč o víře. K vydání připravili F. M. Dobiáš a Amedeo Molnár. Kalich Praha 1965). V prvním svém spise, který je kázáním, chtěl objasnit hodnotu míru a pokoje. Ve druhém zamýšlel ukázat na Boží zákon jako nejvyšší normu církve a společnosti. V krátkém třetím spise O víře, chtěl vydat počet ze své víry a naděje podle 1. listu Petrova: „Pán Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte“ (1 Pt 3,15).  Hus se chtěl veřejně obhájit z nařčení, že nedrží dostatečně pravověrně křesťanskou víru. V tomto spise o sobě s pokorou hovoří jako o „nejmenším z kněží Kristových, a přece Božím služebníkovi, neužitečném, pomocí Boží podpíraném“ (cit. s. 111). Byl odhodlán hlásat víru, kterou učí zákon Pána našeho Ježíše Krista (s. 111). V tomto spise rozvíjí ekleziologické téma podle třetího článku Apoštolského kréda. Jeho víra je soustředěna k Boží Trojici (s. 117). Skutečná živá víra podle Jana Husa je ztvárněna láskou a má etické důsledky (s. 115).

Mistr Jan Hus přitahuje po staletí zájem a pozornost. Ukazuje se, že tomu tak je i v naší současnosti. Můžeme rozpoznávat, že jeho osobnost byla utvářena výrazným způsobem křesťanskou vírou. Husův odkaz získává na nové aktuálnosti v čase hledání duchovních hodnot a diskusi o naší národní identitě v kontextu evropské kultury a proměňující se civilizace.

Přeji mnoho zdaru této konferenci a děkuji za pozornost.

 

Září L.P. 2015                                         Tomáš Butta

                                          patriarcha Církve československé husitskéTomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 19.10.2015 04:58 zobrazeno: 1947x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus