WebArchiv - archiv českého webu

Pozdrav a požehnání na setkání mládeže v Hradci Králové - září 2015

27.09.2015

Milí mladí přátelé, sestry a bratři,

srdečně Vás všechny zdravím na tomto setkání v Hradci Králové.

Měl jsem možnost účastnit se již prvního setkání v Rakovníku v roce 2009, jehož součástí byla i bohoslužba na hradě Krakovci. Mohl jsem být alespoň chvíli na dalších setkáváních v Jánských lázních v roce 2010, v Brně v roce 2011, v Olomouci 2012, v Plzni 2013, ve Vlašimi v roce 2014 a jsem rád, že se mohu účastnit v letošním roce nedělní songové liturgie zde v Hradci Králové.

Každé setkání má své motto – ústřední verš. Letošní verš z Janova evangelia je jistě zvolen ve vztahu k výročí Mistra Jana Husa. „Já jsem ta cesta, pravda a život, říká Ježíš“ (J 14,6). A Hus tato slova cituje. Vyskytují se i v jeho známé modlitbě, která se vyskytuje v 6. kapitole jeho spisu O církvi. Pro Husa jsou tato slova orientací. V Ježíšovi poznává cestu, která je však úzká a náročná. V Ježíšovi poznává pravdu, kterou nelze umlčet, ale která vítězí i přes všechny překážky. V Ježíšovi poznává život, který není jen chvilkovým prospěchem a úspěchem, ale má hodnotu věčnosti, pro který je ochoten přinést i oběť.

V tomto roce, který je Husovi věnován, jsem měl možnost se účastnit řady akcí. Zvláště na místech spojených s jeho příběhem se nás dotýká živá historie – ať již v Husinci – tradičním rodišti nebo na Karlově univerzitě, v Betlémské kapli v Praze, na hradech – Kozím hrádku či Krakovci, kde pobýval. A pak je to Kostnice, kde byl ukončen jeho život. Tam byla mimo jiné odhalena plastika mladé autorky. Náš zájem o Husa by neměl skončit jeho výročím. A to zejména v naší Církvi československé husitské, která nese ve svém názvu jeho jméno. A zvláště u mládeže by měl tento zájem trvat, neboť Hus ve své době dokázal oslovovat mladou generaci. Poznávejme Husa četbou jeho spisů.

Hus viděl Kristovu církev předně v živém společenství víry, ani ne tak v instituci, organizaci, jakkoli i ta je potřebná. Ale základem je živé společenství víry. Ať můžete zakoušet toto živé společenství víry i během setkání v letošním roce.

Děkuji těm, kteří se pro jeho zdárné konání nasazují, kteří tvoří a zajišťují program. Přeji vám, aby vás Ježíš vedl, posiloval a provázel ve vašem životě.

Požehnání Boha Otce, Stvořitele nebe a země, a pokoj + Pána Ježíše Krista a světlo moudrosti, pravdy a lásky Ducha svatého ať je s vámi se všemi. Amen.

Hradec Králové – září 2015Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 19.10.2015 05:04 zobrazeno: 1816x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus