WebArchiv - archiv českého webu

Pozdrav na začátku akademického roku 2015 až 2016 - říjen 2015

02.10.2015

Vážená paní děkanko, vážené shromáždění, dámy a pánové, sestry a bratři, ,

na začátku nového akademického roku vás chci srdečně pozdravit jménem Církve československé husitské.

Svůj pozdrav uvedu 5. veršem ze 4. kapitoly listu apoštola Pavla Římanům: „Z vytrvalosti roste osvědčenost a z osvědčenosti naděje.“

Chtěl bych s respektem ocenit, že Husitská teologická fakulta velmi aktivně přistoupila v rámci Karlovy univerzity a spolu s ní k Husovu 600. výročí, zejména v osobě emeritního děkana prof. Jana Blahoslava Láška, emeritního děkana prof. Zdeňka Kučery, proděkana doc. Jiřího Vogela a dalších.

Mistr Jan Hus je v jistém smyslu průsečíkem, středobodem studia na této teologické fakultě, která ve svém názvu nese jeho jméno. Hus vede ke studiu Bible, ke studiu starokřesťanské tradice - patristice, středověké teologii i reformační teologii, ale dotýká se i živých etických otázek naší současnosti a předkládá nám i zcela praktická pastorační témata.

Chtěl bych ujistit o vstřícné spolupráci Církve československé husitské, kdy je možné s fakultou dobře navazovat na spolupráci v předchozích letech.

Chtěl bych též popřát mnoho zdaru a všestranný rozvoj fakultě za jejího nového a současně již osvědčeného vedení v čele s paní děkankou doc. Kamilou Veverkovou.

Přeji studentkám a studentům, kteří jsou na samém počátku dobrý vstup do náročného, ale nesmírně obohacujícího studia. A těm, kteří již studují delší čas, přeji zdárné dovršení studia a složení všech požadovaných zkoušek.

V univerzitní řeči k promoci Petra z Mladoňovic Mistr Jan Hus říká: „Nadaní svými vědomostmi často nepředstihnou ty méně nadané. Nedostatek nadání se dá nahradit pílí“ (Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou. Brno 2015, s. 83)

Přeji vám radost z poznání, hodně vytrvalosti a příznivé podmínky v čase studia. Bůh ať žehná společenství a práci fakulty! Ať může i nadále přinášet hojné a užitečné plody dobrého poznání!

 

Říjen 2015Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 19.10.2015 05:08 zobrazeno: 1827x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus