WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba u příležitosti 90. výročí Husova sboru v Brně – Králově Poli - 25. říjen 2015

25.10.2015

„Zaradoval jsem se, když mi řekli:  Půjdeme do Hospodinova domu!!" Žalm 122,1

Náš věčný a dobrotivý Bože, s vděčností dnes chválíme tvé jméno, když slavíme 90. výročí tohoto Husova sboru v Brně – Králově Poli. Vždyť zde zaznívalo a zaznívá tvé slovo spásy a věčného života. Zde se k tobě můžeme obracet modlitbami a přijímat ze stolu Ježíše Krista chléb posvěcení a kalich naplněný jeho láskou. Děkuji ti, že jsme byli u tohoto stolu pohoštěni a obdarováni u dnes.

Myslíme na všechny ty, kteří z obětavosti své víry tento sbor budovali. Připomínáme si před tvou tváří ty, kteří zde konali službu jako duchovní a členové rady starších, kteří v tomto sboru byli pokřtěni, uzavřeli manželství, kteří zde přijali svátost kněžského svěcení. Dej nám v každé době schopnost slyšet tvé slovo, obnovuj v našich srdcích živou víru, dej nám sílu překonávat naši hříšnost a slabost, napravuj naši porušenost a utvářej si z nás společenství Kristova lidu.

Prosíme tě o tvé požehnání pro tuto náboženskou obec, pro brněnskou diecézi, pro Církev československou husitskou, pro všechny křesťany a celý Kristův lid.

Ochraňuj naši vlast, dopřej pokoj všem lidem a zůstávej s námi svou hojnou milostí a požehnáním. O to tě prosíme pro slávu i čest tvého jména skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

Amen.

Tomáš Butta, patriarcha

25. říjen L.P. 2015Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 29.10.2015 10:16 zobrazeno: 1699x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus