WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba k Památce zesnulých

01.11.2015

Modlitba k Památce zesnulých při bohoslužbě v Rudné u Prahy – 1. listopad 2015

Bože, tvoji velikost nelze postihnout a tvoje záměry nelze myslí pochopit. Děkujeme ti, že se nám dáváš poznávat skrze své slovo a činy dosvědčené v Písmu svatém. Děkujeme ti, že svůj lid vedeš cestou k životu. Ty jsi skrze Mojžíše provedl lid mořem smrti k zaslíbené zemi. Proroci odkazovali k tvému nebeskému Jeruzalému, kde přebývá pokoj a spravedlnost. Děkuji ti, že tvůj Syn Ježíš Kristus nám zjevil a daroval pravý život a chce, abychom jej měli v hojnosti. Nad hroby a v místech spočinutí uren zemřelých si uvědomujeme pomíjivost svého bytí zde na zemi. Poznáváme, že před tebou neobstojíme, není-li s námi tvá milost.

Prosíme tě za naše zesnulé, ať jejich víra i naděje dojdou u tebe naplnění. Dávej nám sílu vytrvat v dobrém. Odpusť nám naše hříchy a dej, ať v nás působí Ježíšova láska. Dopřej nám spolu se všemu tvými věrnými účast na tvé slávě a tvém nepomíjejícím světle blaženosti a pokoje.

AmenTomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 10.11.2015 04:17 zobrazeno: 1793x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus