WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba k 110. výročí kostela v Lovosicích - 15. listopad 2015

15.11.2015

„Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu, naše rty nechť vyznávají jeho jméno.“  Žd 13,15

                                                                          

Bože, děkujeme ti za církev, kterou shromažďuješ a vedeš v každé době jasným světlem svého Slova. Děkujeme ti za tento kostel, který byl zbudován před 110 léty k hlásání tvého evangelia. Děkujeme ti, že máme přístup v Ježíši Kristu, tvém Synu, ke tvé nevyčerpatelné milosti a k nekonečné lásce, která přesahuje každé zlo, krutost a bezcitnost, projevující se v tomto světě.

Děkujeme ti za tvé služebníky a svědky evangelia Mistra Jana Husa a doktora Martina Luthera. Ať tvému slovu dokážeme naslouchat s vytrvalostí a s vděčností přijímáme dary ze svátostného Kristova stolu.

Dej, ať ti svými životy projevujeme stálou chválu skrze Ježíše Krista. Prosíme tě za tento sbor husitské církve, aby se duchovně rozvíjel a konal k užitku druhým lidem svoji činnost. Modlíme se za ty, kteří k tomuto sboru patří, i za všechny příchozí, aby se mohli setkávat s láskou Ježíše Krista a zakoušeli Boží milost. Modlíme se za křesťany evangelických církví v České republice, na Slovensku, v Německu i v dalších místech. Veď svým Duchem a obnovuj celý křesťanský lid, dávej světu mír, posiluj nás ve všech těžkostech života, učiň si z nás věrné svědky Kristova evangelia a daruj nám v plnosti své požehnání.

Amen.

15. Listopad 2015 Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 23.11.2015 04:44 zobrazeno: 1498x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus