WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba v závěru liturgického roku na církevním zastupitelstvu 21. listopadu 2015

21.11.2015

Věčný Bože,

děkujeme ti za uplynulý liturgický rok, který jsme mohli prožívat a přijímat poselství o tvé spáse v Kristu. Mohli jsme jej přijmout jako dar a možnost sloužit tobě i druhým lidem v Církvi československé husitské. Veď a žehnej naší církvi i v budoucím čase, ať může rozvíjet svoji činnost v Čechách, na Moravě, na Slovensku i v dalších místech.

Děkujeme ti za mnohé akce Husova roku 2015 v Husinci, v Praze, v Kostnici a na mnohých dalších místech.

Děkujeme ti za spolupráci s Českobratrskou církví evangelickou. Děkujeme ti, že jsme dokázali v křesťanské lásce překonávat naše rozdílné pohledy a přístupy. Děkujeme ti za tvou pomoc a zdar tohoto společného usilování pro důstojnou připomínku tvého svědka Mistra Jana Husa.

Děkujeme ti za službu synodního seniora Joela Rumla, který končí své funkční období. Prosíme, požehnej službu nového synodního seniora Daniela Ženatého, který se dnes ujme funkce při bohoslužbě v kostele sv. Salvátora. Modlíme se za novou synodní radu a věřící Českobratrské církve evangelické.

Modlíme se za evangelickou církev na Slovensku, v Německu, jmenovitě za partnerskou církev v Anhaltu, a dalších zemích, připravující se na 500. výročí reformátora Martina Luthera.

Děkujeme ti za všechny představitele států a církví, kteří přispívají svým působením k řešení problémů naší doby. Posiluj je v moudrých, prozíravých a dobrých rozhodnutích.

Modlíme se s bolestí v srdci a úzkostí za oběti teroristických útoků v Paříži. Dej, abychom si vážili svobody, ochraňuj nás před zlem. Dávej nám pevnější víru, posiluj mezi křesťany vztahy lásky a naplňuj naši mysl i srdce nadějí. Ty jsi Alfa a Omega.

Amen.

 Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 02.12.2015 10:36 zobrazeno: 1627x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus