WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba po dokončení oprav kostela sv. Mikuláše v Praze - 5. prosinec 2015

05.12.2015

„Hospodine, zamiloval jsem si dům, v němž bydlíš, místo, kde má příbytek tvá sláva.“ Ž 26,8

Vzdáváme ti chválu a díky, všemohoucí Bože, věčný náš Otče, i tvému Synu, obětovanému a vítěznému Beránkovi i Duchu svatému vše oživujícímu. Budiž chváleno provždy tvé svaté jméno, neboť žádný chrám zbudovaný lidskou rukou tě neobsáhne. A přece k nám přicházíš ve svém Synu, kde dva nebo tři se setkávají ve víře v něho a ke společné modlitbě v lásce a v očekávání jeho příchodu a projevení se jeho milosti.

Děkujeme ti za tento kostel, který nese jméno biskupa Mikuláše a ve kterém se po staletí shromažďuje tvůj lid a jehož prostor je prostoupen modlitbami a hudbou. Děkujeme, že se mohla uskutečnit rozsáhlá obnova tohoto kostela, zajišťovaná a podpořená městem v tomto Husově roce 2015.

Myslíme na všechny, kteří v těchto místech působili jako faráři a duchovní a kteří zde působí nyní. Děkujeme za všechny, kteří se o tento kostel starají a věnují mu svůj čas i péči.

Bože milosrdný, požehnej všechny, kteří sem přicházejí a budou přicházet, obnovuj společenství této náboženské obce a požehnej pražské diecézi i celé naší církvi i všem křesťanům.

Požehnej naší zemi, našemu hlavnímu městu Praze i všem lidem dobré vůle. O to tě prosíme pro Ježíše Krista, svatého Pána.

Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 09.12.2015 10:57 zobrazeno: 1977x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus